Týranie žien (III.)

O tom, že k týraniu žien nedochádza iba v prostredí asociálov, ale napríklad aj v rodinách lekárov, hovorí psychologička Centra Nádej Mgr. Hana Konečná.

>> Móda >> Aktuálne >> Týranie žien (III.)

femme: Čo by mala široká verejnosť vedieť o Centre Nádej?
H. Konečná: Projekt Centrum Nádej vzniklo v roku 1998 vďaka Občianskému združeniu Pomoc ohrozeným deťom. Poskytuje pomoc obetiam domáceho násilia (väčšinou sú to ženy a deti, asi 5 percent obetí tvoria muži) prvú, ale aj ďalšiu pomoc: Centrum Nádej má k dispozícii linku pomoci (denne 08:00 h. - 18:00h.; počas nocí, víkendov a sviatkov možno volať na mobilný telefón), poskytuje psychologické, právne a sociálne poradenstvo, individuálnu asistenčnú službu, možnosť stretávať sa v svojpomocných skupinách a pri klubových činnostiach; v krízových situáciách dokáže zabezpečiť pre ženu s deťmi aj azylové ubytovanie.
V Centre nádej je denne (08:00 h. - 16:00 h.) k dispozícii psychologička, v popoludňajších hodinách (v pondelok a stredu) tu pracujú špecializované psychologické poradne. V utorok je možné navštíviť právnu poradňu a vo štvrtok sociálnu poradňu, ktoré vedú externí pracovníci. V Centre pomáhajú aj špeciálne vyškolení dobrovoľníci.

femme: Mnoho ľudí si myslí, že domáce násilie sa vyskytuje iba v rodinách asociálov, alkoholikov a podobne...
H. Konečná: To sú, bohužiaľ, mýty... v našej spoločnosti ale hlboko zakorenené. Násilie sa vyskytuje nielen v typicky problémových rodinách, veľmi často sú obeťami násilia ženy z tzv. dobrých rodín; násilie totiž prebieha za zatvorenými dverami bytov a je ťažko odhaliteľné. Sociálne zaradenie, ekonomická situácia, vzdelanie, etnická či náboženska príslušnosť rodiny domáce násilie bezprostredne neovplyvňuje. Klientkami nášho Centra sú ženy so základným, stredným i univerzitným vzdelaním... Viacerých asi prekvapí informácia, že mnohé z nich majú manželov lekárov...

femme: Čo všetko môžete žene v krízovej situácii poskytnúť?
H. Konečná: Pokiaľ nás žena požiada o pomoc, sú dve možnosti: telefonicky, anonymne analyzovať problém a hľadať riešenie, alebo si dohodnúť stretnutie v Centre (v akútnych prípadoch je to možné aj zo dňa na deň). Žena si, samozrejme, v ohrození kladie otázku, či odísť alebo neodísť od násilnického partnera... Tento problém si musí vyriešiť sama, k rozvodu nikoho neprehovárame. Keď sa však rozhodne od partnera odísť, podporujeme toto rozhodnutie.
Ak je potrebné riešiť situáciu prostredníctvom polície a súdov, a žena cíti bezradnosť, zabezpečíme jej asistenčný doprovod. Máme vyškolených dobrovoľníkov, ktorí v takomto prípade ochotne pomôžu.

femme: Ako pomáha pri postihovaní domáceho násilia legislatíva?
H. Konečná: Asociácia sudkýň Slovenska vypracovala návrh na novelizáciu viacerých zákonov postihujúcich domáce násilie. Navrhnuté zmeny boli v parlamente prijaté a budú platiť od januára 2003. Obsahujú skutočnosti, ktoré zatiaľ poznáme iba z filmov: napríklad sudca bude môcť dočasne zrušiť nájomné právo na byt mužovi, ktorý pácha domáce násilie ("bezdomovcom" sa teda nestane, ako doteraz, žena s deťmi, ale z bytu bude musieť odísť násilník); súd tiež môže rozhodnúť, že násilník sa nesmie priblížiť k obeti svojho násilia na viac ako 5 metrov, a pokiaľ túto hranicu prekročí, dopustí sa trestného činu (z daného faktu potom pre násilníka vyplývajú ďalšie dôsledky).

Linky pomoci:
Bratislava: Centrum Nádej - tel. 02/ 622 49 914 (08:00 h. - 18:00 h.)
Bratislava: Aliancia žien - tel. 0903 519 550 (nonstop)
Bezplatná linka Slovenských telekomunikácií Pomoc obetiam - 0850 111 321(Po - Pia: 10:00 h. - 14:00 h.; 18:00 h. - 20:00 h.; 14:00 h. - 16:00 h. - poradňa; Sobota: 18:00 h. - 22:00 h.)
Košice: Fenestra - tel. 095/ 625 62 37; 0905 204 414 (09:00 h. - 17:00 h.)
Polícia (operátor): 0961 011 111

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.