Týrané deti

Na Slovensku sa každoročne evidujú prípady týraných detí. Toto číslo mohlo byť oveľa menšie, keby ľudia naokolo boli viac všímaví.

>> Móda >> Aktuálne >> Týrané deti

Bité, týrané a mučené deti nie sú na Slovensku ničím ojedinelým a 66 evidovaných minuloročných prípadov predstavuje iba zlomok z celkového množstva takto osudom stíhaných detí. Žiaľ, sociálni pracovníci, psychológovia, učitelia, lekári, policajti, všetci tí, ktorí v rámci svojej profesie prichádzajú do kontaktu s týranými deťmi, nedokážu vždy zachytiť varovné príznaky hororovej situácie dieťaťa. A dieťa samo prehovorí kvôli strachu málokedy, prípadne ani nevie, žeby malo niečo povedať, pretože pokladá svoju situáciu za normálnu(!).

Zúbožené vydesené či apatické deti s popáleninami, modrinami, zlomeninami alebo stopami po škrtení, ktoré sa (napr.) v Bratislave dostanú do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch, by mali byť obžalobou nielen ich rodičov, ale aj blízkeho okolia (ktoré si v záujme svojho pokoja určité skutočnosti zámerne nevšíma, vysvetľuje si ich alibisticky alebo fakty jednoducho zľahčuje...).

Možno aj vy vo svojej naučenej nešímavosti (a neochoty pliesť sa do veci iných) prehliadate bezbrannú bytosť s tzv. syndrómom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa (daný syndróm má podľa odporúčania zdravotníckej komisie Rady Európy označenie CAN):

- Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa sa považuje akékoľvek vedomé či nevedomé správanie rodičov, vychovávateľov alebo inej osoby, ktorá poškodzuje telesný, duševný a spoločenský vývoj dieťaťa, prípadne spôsobí jeho smrť.
- Slovensko nemá jednotnú evidenciu a štatistiku CAN-syndrómu; odhaduje sa, že u nás existuje 16 detí s uvedeným syndrómom na 1.000 detí.
- CAN-syndrómom trpia hlavne deti z narušených rodín (tvoria takmer 70 percent týraných detí); ďalej sú to deti zo sociálne slabších vrstiev; nevlastné deti; deti neurotikov, alkoholikov, toxikomanov, mladistvých; deti rodičov s agresívnymi sklonmi; deti rodičov, ktorí sú príslušníkmi nejakej sekty...
- Potencionálnymi nositeľmi CAN-syndrómu sú deti s určitou odchýlkou v správaní: deti s mozgovou dysfunkciou, ktoré sú popudlivé, impulzívne, neunaviteľné a svoje okolie výrazne dráždia a vyčerpávajú alebo deti mentálne retardované.
- Trýzniteľmi detí bývajú väčšinou muži; najčastejšie sú to vlastní rodičia (44 percent) a partneri (20 percent).
- Až 75 percent mužov, ktorí bijú a týrajú svoje manželky, týra aj svoje alebo nevlastné deti.
- Približne 25 percent žien z celkového množstva týraných žien týra aj svoje deti.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.