Liečba genitálnych bradavíc ...

Napísal HPV College 14. február 2016

...je pomerne komplikovaná, pretože je zdĺhavá a žiaden z použitých postupov neznamená 100% účinnosť.


Asi u jednej tretiny pacientov dochádza k recidíve ochorenia napriek počiatočnému liečebnému efektu. Rôzne liečebné postupy a modality tak umožňujú pristupovať k pacientovi individuálne a v prípade opätovného prepuknutia ochorenia, využiť ďalší spôsob.

Na liečbu genitálnych bradavíc dnes existujú odborníkmi navrhnuté odporúčané postupy, ktoré v prvom rade zohľadňujú charakter samotného ochorenia (napr. veľkosť a rozsah bradavíc, miesto ich výskytu, vek pacienta – môžu vzniknúť aj u detí), celkový zdravotný stav pacienta (komplexný prístup si vyžadujú pacienti s poruchou imunity, najmä HIV pozitívni pacienti, tehotné ženy, pacienti s ťažkými recidívami ochorenia), ale je dôležité vyplniť predstavy a potreby samotného pacienta. Keďže genitálne bradavice zasahujú do intimity jedinca, nie je prekvapujúce, že značná časť pacientov uprednostňuje liečbu doma.

V zásade sa teda môže jednať o tieto dva prístupy k liečbe:

Liečba aplikovaná lekárom. Súčasná medicína ponúka celý rad možností, ako liečiť genitálne bradavice. V Slovenskej republike doteraz prevláda liečba aplikovaná lekárom, pričom ide o lokálnu liečbu, do ktorej patria:

Kryoterapia tekutým dusíkom

Zákrok vykonáva lekár pomocou vatovej tyčinky alebo sprejom, a to 1x za jeden alebo dva týždne. Dĺžka aplikácie závisí od veľkosti a od lokalizácie prejavov. Výhodou metódy je nízka cena a prakticky univerzálna možnosť použitia. Úspešnosť kryoterapie sa udáva 67-92%.

Podophyllin 10 - 25% tinktúra

Podophyllin 10-25% tinktúra nie je už dnes podľa posledných odporúčaní vhodnou liečebnou alternatívou vzhľadom na riziko systémovej toxicity a existenciu iných metód s podobným účinkom.

Kyselina trichlóroctová (80 – 90% roztok)

Aplikuje sa na lézie opakovane jedenkrát za týždeň. Pokiaľ sa 6 aplikáciami nedosiahne liečebný účinok, potom je vhodné zmeniť liečbu. Pri maximálnom počte aplikácií sa účinnosť pohybuje okolo 80%.

Chirurgické metódy

Výhodou chirurgických metód je predovšetkým skrátenie celého liečebného procesu na jednu ambulantnú návštevu. Zákrok sa väčšinou vykonáva v lokálnej anestézii. Na odstránenie bradavíc sa používa abrázia ostrou lyžičkou alebo kyretou, excízia (operatívne odstránenie, odrezanie) skalpelom, prípadne tzv.  tangenciálna alebo "shave" (holiaca) excízia. Úspešnosť sa pohybuje okolo 80-100%.

Elektrokauterizácia
Túto liečbu možno považovať za účinnú, zároveň však aj bolestivú. Vykonáva sa v lokálnej anestézii a nie je určená pre pacientov s kardiostimulátorom. Jej účinnosť sa pohybuje medzi 60-90%.

CO2 laser či iné ablačné lasery

Výhodou laserov je ich veľká presnosť, ktorá obmedzí poškodenie okolitého tkaniva a vedie k dobrému kozmetickému efektu a k nízkemu počtu návratu bradavíc. Nevýhodou tejto metódy je však jej vysoká cena.

Liečba aplikovaná pacientom. Na rozdiel od Slovenskej republiky razia krajiny západnej Európy a Spojené štáty americké skôr trend liečby, ktorú si aplikuje samotný pacient. Výhodami samoliečby v domácich podmienkach pacienta je predovšetkým časová flexibilita a zároveň odpadá nutnosť návštev lekára. Súčasný slovenský trh ponúka pacientom postihnutým genitálnymi bradavicami tri druhy liekov s možnosťou vlastnej aplikácie – podofylotoxín, imiquimod a najnovšie aj sinekatechíny (čistený extrakt zo zeleného čaju). Ide o lieky v podobe mastí, ktoré sa aplikujú lokálne na miesto postihnutia. Zdá sa, že najvyššiu účinnosť majú už spomínané sinekatechíny. Okrem flexibility prináša liečba pomocou mastí pacientom jednoznačne aj výhodu úplnej intimity a súkromia.

Podofylotoxín je na slovenskom trhu k dispozícii ako 0,15% masť alebo krém. Liek sa aplikuje 3 dni po sebe, a to 2x denne s následnou 4-dňovou prestávkou počas 4 týždňov trvajúcej terapie. U dospelých sa popisuje účinnosť s vyčistením od bradavíc medzi 41 – 47%.

Imiquimod 5% masť alebo krém má imunostimulačné účinky. Mechanizmus účinku spočíva v lokálnom uvoľňovaní cytokínov. Krém sa aplikuje 3x do týždňa pred spaním, a to maximálne po dobu 16 týždňov. Vyčistenie od bradavíc sa popisuje u 37%, podľa iných autorov až do 75% prípadov a dostaví sa do 8 týždňov liečby. Masť sa môže podávať aj deťom nad 12 rokov.

Sinekatechíny 10% masť. Sinekatechíny alebo polyfenol E je štandardizovaný extrakt z lístkov zeleného čaju, ktorý obsahuje zmes rôznych zlúčenín známych ako katechíny.

Ide o prírodný liek s obsahom výťažkov z listov zeleného čaju [katechínov]. Listy čajovníka sa používali v tradičnej čínskej medicíne už v predhistorických dobách. Biologické účinky vykazuje najmä zelený čaj a to vďaka vysokému obsahu aktívnych látok. 25 – 35% predstavujú tzv. polyfenoly. Z nich sú najdôležitejšie epigalokatechín galát (EGCG) a epigalokatechín (EGC). Katechíny sú vodou extrahované z lístkov zeleného čaju druhu Camellia sinensis (L.) O Kuntze a spracované do masti, ktorá obsahuje viac ako 85% týchto polyfenolov. Ich biologická aktivita je rôznorodá a zahŕňa protizápalové, protivírusové, imunostimulačné, antioxidačné a protinádorové účinky. Pôsobenie katechínov sa líši od ostatných používaných liečiv, čo vedie k tomu, že tento liek pôsobí nielen na už vzniknuté bradavice, ale aj blokuje vznik nových ložísk. Recidíva a znova sa objavenie bradavíc je pri ňom významne nižšie, než pri ostatných lokálnych liekoch.

Katechíny zeleného čaju sú novým a vôbec prvým prírodným liekom, ktorý sa môže používať v danej liečebnej indikácii. Katechínová masť sa aplikuje 3x denne, maximálne po dobu 16 týždňov. Liek by sa nemal používať počas tehotenstva. Úplné vyliečenie genitálnych bradavíc (kondylómy, condylomata acuminata) sa udáva u 58% prípadov, pokiaľ sa účinok hodnotí spolu u mužov a žien, a u 65% prípadov, pokiaľ sa účinok hodnotí samotne u žien. Čas potrebný na vyčistenie od bradavíc je spravidla 12-16 týždňov aplikovanej liečby. Randomizované klinické skúšky potvrdili, že katechíny zo zeleného čaju poskytujú účinnú topickú (lokálnu) liečbu anogenitálnych bradavíc so zanedbateľnými vedľajšími nežiaducimi účinkami. Sú vôbec prvým liečivým prostriedkom týchto bradavíc, ktoré majú prírodný rastlinný pôvod. Regulačný úrad v USA [FDA] povolil použitie sinekatechínov na liečbu genitálnych bradavíc v roku 2006. Sinekatechíny (katechíny zeleného čaju) sa môžu požívať ako liek prvej voľby, alebo v prípade recidívy bradavíc po použití iných lokálnych foriem liečby, najmä vtedy, ak sa neskôr zvažuje chirurgické odstránenie bradavíc.

Terapeutický potenciál katechínov nie je zďaleka vyčerpaný. Ich antivírusové a nádor protektívne biologické účinky ponúka rozsiahle terapeutické využitie produktov s ich obsahom. Okrem topickej aplikácie je možná aj aplikácia cez ústa alebo ako aerosoly.

Odpovede na najčastejšie kladené otázky a on-line poradňu lekárov nájde verejnosť na stránkach www.hpv-college.czwww.hpvguide.cz.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.