Poznaj svoje telo

Základný postoj nášho tela a kostry veľakrát odhaľuje stav našej psychiky a vyjadruje naše túžby.


Jasným príkladom je muž s postavou chlapca, ktorý môže podvedome túžiť zostať dieťaťom, kým telo, ktoré je na prvý pohľad neduživé, bledé a chudé, môže prezrádzať citový deficit v živote. Spoznať vlastné telo znamená pochopiť jeho reč. Tá pozostáva z výkladu očividných znakov, ktoré odkrývajú modely nášho cítenia, myslenia a konania. Genofond našich predkov nám dal do vienka určité fyzické danosti a psychické predispozície, ktoré sa individuálne vyvíjajú vďaka prostrediu, v ktorom vyrastáme.

V orientálnej medicíne spoznávanie tela tvorí hlavnú časť tradičnej diagnostiky. Vychádza z toho, že každý orgán súvisí so špecifickou emocionálnou a mentálnou vlastnosťou. Lekár zisťuje príčinu zdravotných príznakov podľa farby tváre, vône a hlasu, jeho teploty a pulzu. Ak spoznáme naše telo, poskytne nám orientačnú schému problematických oblastí. Napríklad, ak narazíte na miesta, ktoré pôsobia značne napäto či stagnujúco alebo naopak s nadmernou energiou, odporúča sa na uvoľnenie napätých oblastí aplikovať masáž a rôzne terapie - šiacu a reflexoterapiu.

Ako spoznať svoje telo...
Začnite najskôr vlastnou koncentráciou a zatvorte na chvíľu oči. Pri prvom skúmaní sa snažte získať celkový dojem a vnímajte to, čo najviac upútalo vašu pozornosť. Tá časť, ktorá nie je taká vitálna, bude viditeľne bledšia a slabšia, na dotyk aj chladnejšia. Zistíte, že telo vyzerá nesúmerne a býva rozdelené na dve odlišné časti:

- horná časť tela / dolná časť tela

- ľavá strana / pravá strana

- predná strana tela / zadná strana tela 

Nesúmernosť
Pri súmernej postave je hmotnosť rozdelená rovnomerne medzi hornú a dolnú časť a energia postupuje plynule. Plné uvoľnené dýchanie dodáva energiu a vyživuje celé telo.
Pravo ľavú asymetriu nášho tela môže vyvolať vychýlenie chrbtice v bedrovej časti (skolióza), rozdiel medzi svalovou štruktúrou oboch strán, ako aj naša momentálna psychické dispozícia. Vieme, že ľavá časť mozgu primárne súvisí s racionálnym a lineárnym myslením a verbálnou činnosťou, kým pravá časť s intuitívnou, vizuálno–priestorovou a emotívnou stránkou života. V ideálnom stave sa telo vyvíja symetricky, ak je zjavná asymetria naznačuje to možný rozpor v myslení a pocitoch.
Výrazná nesúmernosť medzi prednou a zadnou časťou tela, môže byť dôsledkom nášho charakteru. Pohľad spredu odráža našu predstavu, ako chceme aby nás videli druhí. V zadnej časti sa skôr prejavuje menej vedomá stránka, tie vlastnosti osobnosti, ktoré skrývame pred ostatnými či pred sebou. Preto bežne vidieť chrbát napätejší, ktorý pôsobí viac negatívne.

Napätie a nerovnováha jednej časti tela sa spätne odráža v iných oblastiach prostredníctvom svalovej kompenzácie, takže stuhnutosť v oblasti panvy môže byť dôsledkom nepevných nôh a naopak. Panva, ktorá nie je blokovaná, môže sa voľne knísať dopredu a dozadu pri chôdzi, ale panva plná napätia sa pohybuje ako jeden pevný blok , čo vedie k strnulému pohybu nôh.
Plecia a paže súvisia s prácou, činnosťou, zodpovednosťou a naším vzťahom k vonkajšiemu svetu. Svojimi plecami a pažami sme schopní prejaviť či potlačiť najrôznejšie city. Všimnite si, že vždy iným spôsobom reagujú naše plecia na emotívne prejavy ako je hnev, radosť, strach, nadradenosť a iné.

Na záver
Načúvajme vlastnému telu, ktoré rozpráva príbeh nášho života. Hovorí o našich obavách, najskrytejších tajnostiach a skúsenostiach. Spoznávanie tela je schopnosť, ktorá sa vyvíja praxou, čím viac tiel budete pozorovať, tým viac budete používať svoju intuíciu, aby ste si vytvorili presný obraz.


Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.