Byť šťastná

Šťastie sa nedá naordinovať ani kúpiť, je to náš vnútorný stav, ktorý ovplyvňuje naša psychika.


Náš biochemický systém je nastavený na pocity „šťastia“, ktoré sú závislé na hladine prijatého dopamínu v mozgu. Táto chemická látka sa uvoľňuje v mozgu pri aktivitách, ktoré sú nám príjemné. Prežívame ich pri jedle, zamilovaní, milovaní či fyzickej aktivite, ktorá nás poteší. Pôsobením dopamínu zažívame blahodarné pocity a uspokojenie.

Stavom „šťastia“ sa zaoberajú niekoľko desaťročí sociológovia a psychológovia. Vo svojich štúdiách sa zameriavajú na jednotlivcov, skupiny, národnosti a štáty. Vo všeobecnosti platí, že šťastní jedinci sa navonok nijako neodlišujú od tých menej „šťastných“ či „nešťastných“ a pocit šťastia je nezávislý od viery, peňazí a nadania. Z prieskumov vyplýva, že dôležitú úlohu zohráva životný postoj a vzťahy s okolím. Šťastní ľudia menej vyhľadávajú samotu, nie sú prehnane sebakritický, zbytočne sa neporovnávajú s ostatnými, vážia si sami seba a majú dobré vzťahy v rodine, s priateľmi a v zamestnaní. Skúsenosti potvrdzujú, že viac malých radostí , ktoré prežijeme majú väčší dopad na naše šťastie, než pár veľkých zážitkov. Odborníci ŠŤASTIE chápu v dvoch rovinách. Z CITOVÉHO aspektu ide o emócie a nálady, POZNÁVACIE hľadisko sa týka hodnotenia nášho života, naše očakávania v porovnaní s realitou. 

Šťastní ľudia...
... zbytočne neprehodnucujú svoje činy a rozhodnutia
... neprimerane sa neporovnávajú s okolím
... nejatria svoje rany
... nehľadajú zbytočne vlastné chyby v období, keď nie sú na tom psychicky najlepšie
... tešia sa z každodenných maličkostí
... budujú a udržiavajú zdravé medziľudské vzťahy
... vážia si sami seba a majú sa radi

Šťastné krajiny
Z medzinárodnej vedeckej databázy výskumu o šťastí, vzišiel takzvaný zoznam šťastia, ktorý uvádza pomer miery spokojnosti s vlastným životom a priemerného veku dožitia v jednotlivých krajinách. Výskum sa prebiehal od roku 2000 do 2009 a zameral sa na 146 krajín z celého sveta. Z prieskumu vyplýva, že medzi tri najšťastnejšie krajiny sveta patria: 1. miesto Kostarika / 67 rokov/, 2. miesto Island /66 rokov/ a 3. miesto Dánsko /65 rokov/.
Z našich bezprostredných susedov je umiestnenie nasledujúce: 46. miesto Česká republika /49 rokov/, 53. miesto Poľsko /48 rokov/, 64. miesto Slovensko /44 rokov/, 80. miesto Maďarsko /40 rokov/, 100. miesto Ukrajina /33 rokov/.
Medzi najmenej šťastné krajiny s najnižším vekom dožitia, z prieskumu vyšli africké krajiny : 1. miesto Zimbabwe /13 rokov/, 2. miesto Burundi /14 rokov/ a 3. miesto Tanzánia /14 rokov/Zdroj: http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl
Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.