Prevencia

Základom dobrého zdravia je naša preventívna starostlivosť o naše fyzické a duševné zdravie. Predpokladom je zdravý životný štýl a pravidelné návštevy lekára.

Preventívna zdravotná starostlivosť

V súčasnej dobe je už možná voľba lekára prvého kontaktu, preto si vyberte takého ktorý vám bude vyhovovať odborne aj ľudsky. Lekár prvého kontaktu vám urobí všetky vyšetrenia, klinické skúšky a testy, ktoré potrebujete k ďalšiemu odbornému vyšetreniu. Preto je veľmi dôležité, aby poznal vašu rodinnú anamnézu a vaše zdravotné problémy.Z vlastnej iniciatívy si zistite vašu rodinnú anamnézu, aby ste vedeli správne informovať vášho lekára. Ten podľa nej bude vedieť či trpíte nejakými zdravotnými predispozíciami a včas môže zakročiť.
Rodinná anamnéza sa týka zdravotného stavu rodičov, tiet a ujov, bratov a sestier. Niektoré zriedkavé, ale život ohrozujúce choroby, ako je cystická fibróza a kosáčiková anémia, sa prenášajú z rodičov na deti jediným génom. A žiaľ takýmto ochoreniam nevie medicína ešte čeliť. Ak sa však v rodine vyskytuje napríklad ischemická srdcová choroba, jej riziko môžete znížiť zdravým stravovaním a telesným pohybom. Preventívne opatrenia predrakovinou síce niesú tak jednoznačné, ale vylúčenie rizikových faktorov ako fajčenie a nezdravé stravovanie, môžu znížiť percento výskytu ochorenia.

Každá žena by mala pravidelne navštevovať svojho gynekológa a stomatológa, aby sa predišlo neskorším zdravotným problémom. Lekár prvého kontaktu by mal zostať pre potreby momentálneho ochorenia a konzultácii, vyšetrení a očkovaní podľa vašich osobných rizikových faktorov. Neostýchajte sa spýtať na veci , ktorým nerozumiete, alebo na práve nasadenú liečbu.

Majte vždy na pamäti:
Základom ochrany zdravia sú pravidelné preventívne kontroly, klinické testy a vyšetrenia, ako aj očkovania, ktoré predchádzajú neskorším ťažkým ochoreniam.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.