Viete...

... kde sa okrem Egypta nachádzajú múmie, čo sa stalo osudným mayskej civilizácii, kde podľa všetkého vznikla tradícia ukrižovania? Prinášame vám najpravdepodobnejšie odpovede.

viete 1100x700

Múmie
Mumifikácia mŕtveho ľudského tela sa v staroveku vykonávala vysušovaním alebo balzamovaním. Dnes sa nám ako prvé vybavia známe egyptské múmie kráľov. Viera v posmrtný život si vyžadovala zachovanie telesných ostatkov, pretože duša človeka po smrti mala putovať do podsvetia Duat alebo Ríše mŕtvych. Z týchto dôvodov, sa nechávali králi egyptských dynastií mumifikovať
Prvé múmie sa vysušovali na slnku a zabalili do ovínadiel. Pokrok priniesla až 4. dynastia egyptských kráľov, ktorá dokázala odstraňovať hnilobu vnútorných orgánov náterom. V tele ponechávali srdce, pretože verili, že riadi celé telo a obličky. Ostatné orgány ukladali do špeciálnych posvätných nádob – kanop.

Neskôr, v období Strednej ríše prikročili k vyberaniu mozgu cez nosné dierky, pomocou neznámej technológie, ktorá ho skvapalnila a mozgová dutina sa vyplnila živicou. Z tela potom vybrali orgány, ktoré vysušili v roztoku hydroxidu sodného a následne uložili kanop. Potom otvorené telo vypchali látkami alebo pilinami, dôkladne ho naolejovali a obviazali látkami. V treťom prechodnom období, pokožku vypchávali a do očných jamiek kládli umelé oči.

sarkofag 1000x539

Existujú ale aj iné krajiny, ktoré sa môžu popýšiť množstvom múmií. Jednou z nich je aj Írsko. Najstaršia írska múmia je stará 4000 rokov. Najnovší nález je z roku 2011. Pochádzajú z močiarov, ktoré dokázali telá obetí perfektne zakonzervovať. Iné zaujímavé múmie sa nachádzajú v Chile a Peru. V týchto oblastiach sa našli najstaršie múmie na svete, staré až 9000 rokov. Išlo pravdepodobne o telá, ktoré boli obetované bohom. Spôsob uchovávania svojich predkov formou mumifikácie v súčasnosti vykonávajú niektoré kmene z Papuy Novej Guiney.

Tradícia ukrižovania
Ukrižovanie ako spôsob popravy, pravdepodobne prevzali starí Rimania od Peržanov. Používali ho približne od 3. storočia p. K. až do roku 337 n.l., kedy bol postavený mimo zákon cisárom Konštantínom, ktorý bol kresťanom. Ukrižovanie bolo odstrašujúcou formou verejného poníženia odsúdeného. Na celom území Rímskej ríše sa dalo narátať niekoľko tisíc ukrižovaní, napriek tomu sa nezachovali archeologické ani antropologické pamiatky. Takto odsúdení kriminálnici sa väčšinou nepochovávali a známky ukrižovania dokázali potvrdiť len mäkké tkanivá, ktoré podľahli rozkladu.

verona mantegna andrea 1000x722

Mayovia
Otázka konca mayskej kultúry patrí medzi najväčšiu záhadu histórie. Jestvuje niekoľko teórií, medzi ktoré môžeme zaradiť občiansku vojnu, kolaps obchodných ciest, inváziu alebo zmenu prírodných podmienok. Najnovšia teória, ktorú vypracovali americkí a britskí odborníci; sa opiera o klimatické zmeny v 9. a 11. storočí (cyklické veľké horúčavy), ktoré spustili sled fatálnych udalostí vedúce k zániku mayskej civilizácie.

zacuelu 1000x649

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.