Viete, že...

... poznáme 5 základných zmyslov, ktoré nám pomáhajú orientovať sa vo svete. Je to zrak, čuch, hmat, sluch a chuť. Avšak v našom organizme nenápadne pracuje ešte viac zmyslov, o ktorých ani netušíme.

human zmysly 1200x800

Sú pre nás ale rovnako dôležité. Rozoberme si ako jednotlivé zmysly pracujú a k čomu slúžia. Naše telo pracuje ako dobre vyvážený stroj. Nemusíme sa zamýšľať nad jednotlivými krokmi, ktoré urobíme, lebo senzory v našom tele sú tak naprogramované, že všetky postupy sú navzájom prepojené a nimi kontrolované.

ZMYSEL PRE DÝCHANIE

Dýchame vďaka respiračnému centru v mozgu. Hladinu kyslíka, oxidu uhličitého a plynu v tekutine, ktorá obklopuje mozog, kontrolujú snímače ako aj v krčnej tepne a aorte. Pri zvýšenom množstve odpadového plynu telo reaguje dušnosťou a rýchlejším dýchaním.

ZMYSEL PRE ROVNOVÁHU

Vo vestibulárnom systéme vnútorného ucha sa nachádza náš zmysel rovnováhy. Tzv. kinetický snímač je zložený s troch polkruhových kanálkov naplnených tekutinou. Na ich konci sú zväzky tenkých vlasových buniek, ktoré reagujú na dotyk tekutiny a pošlú do mozgu signál o pohybe hlavy. Vápenaté vlásky, tzv. otolity sú súčasťou systému a upozorňujú na zrýchlený pohybu, napríklad vo výťahu.

ZMYSEL PRE POHYB

Príslušné receptory, ktoré pomáhajú mozgu predávať informácie o pohybových zmenách sa nachádzajú v kĺboch, svaloch a v koži. Vo svale sa nachádzajú špecializované vlákna, ktoré detekujú vzdialenosť a pohyb. Nervové zakončenia na konci svalov sa aktivujú a posielajú do mozgu informácie o dľžke svalov a rýchlosti pohybu. Keď sa sval natiahne, zmení svoju dĺžku aj senzorické vlákna.

ZMYSEL PRE TEPLOTU

Vonkajšiu teplotu zisťujeme pomocou zakončenia nervov v koži, vnútornú kontroluje časť mozgu hypotalamus. Pri spaľovaní cukrov uvoľňujeme veľa energie a tepla. Preto náš organizmu stále reguluje teplotu tela, čo sa prejavuje sprievodnými javmi ako sú pot alebo triaška.

ZMYSEL PRE ČAS

Náš mozog je naprogramovaný na tzv. cirkadiánny 24. hodinový rytmus. Ten riadi denné najvyššie a najnižšie hladiny produkcie hormónov a ovplyvňujú naše každodenné chovanie.

ZMYSEL PRE BOLESŤ

Nocireceptory sú špecializované nervové zakončenia na našej koži a orgánoch. Prenášajú senzorické informácie vo vzťahu k bolesti. Aktivujú sa vtedy, keď dôjde k zmene teploty alebo nás hladina toxickej látky ohrozuje. Tento reflex je sprevádzaný bolesťou. Receptory, ktoré signalizujú nebezpečie, zakončujú nervové dráhy v koži a sú citlivé na teplo, chlad, tlak a chemické podnety. Signály sú naopak prenášané prostredníctvom miechy do mozgu.

ZMYSEL PRE SMÄD

Zmeny v hladín tekutín sú zisťované špeciálnymi bunkami v
mozgu tzv.osmoreceptormi , ktoré signalizujú pocit smädu. Aby nedochádzalo k strate tekutín, telo začne produkovať hormón zvaný vasopresin. Ten pôsobí na obličky a zastaví produkciu moču. Hypotolamus v mozgu následne rozhodne, ktoré molekuly ciev sa majú uzavrieť a zvýšiť krvný tlak , aby sa kompenzoval nedostatok vody do času, než sa napijeme.

ZMYSEL PRE VYLUČOVANIE

Vylučovaním sa zbavujeme odpadných produktov z nášho tela. Existuje celý rad receptorov, ktoré signalizujú túto potrebu. Nachádzajú sa v pľúcach, črevnom systéme a v močovom mechúre. Povrch močového mechúra je pretkaný desiatkami senzorov, ktoré reagujú na tlak. Tie potom posielajú signály po nervových dráhach do mozgu a upozornia na nutnosť vylučovania.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.