Turistika trochu inak, objavujte technické pamiatky Južných Čiech

Kraj v Južných Čechách každého návštevníka prekvapí svojou prírodou, ale aj historickými pamiatkami, ktoré sú úzko späté so šľachtickými rodmi Schwarzenbergovcov, Rožmbergovcov  či Buquoyov.

Tieto výrazne šľachtické rody pritiahli na hrady a zámky vynikajúcich umelcov a remeselníkov, zveľaďovali okolie a zanechali budúcim generáciám mnohotvárne kultúrne, historické a technické pamiatky.

V starobylých mestách nájdete majestátne hrady, gotické kostoly, kláštory, renesančné zámky, ktoré sú mnohé pod záštitou UNESCO, štátne či v súkromných rukách. Okrem toho sa tu nachádzajú pamiatky ľudového staviteľstva a zaujímavé technické stavby vrátane dômyselných rybničných systémov.

Kamenný most v Písku

Mesto Písek je pyšný na najstarší dosiaľ stojací kamenný most v Čechách. Postavila ho v 13.storočí kráľovská písecko-zvíkovská stavebná huť. Most má sedem oblúkov, je 110 m dlhý, 6,5 m široký  a zdobia ho kópie barokových sôch a súsoší – sv. Jána Nepomuckého s anjelmi, sv. Antonína Paduánskeho, sv. Annu Samotretiu a Kalváriu. V roku 2002, pri poslednej povodni v auguste vystúpila hladina rieky o 8,5 metra.

2_most_pisek

Zdroj foto (c)cs.wikipedia.org

Zaujímavosť

Most bol postavený na suchu, až po jeho dostavbe bola rieka prevedená do nového umelého koryta. Napriek tomu, sa rieka pri veľkých povodniach vracia do pôvodného koryta.

1_most_pisek

Zdroj foto (c)cs.wikipedia.org

Viac na www.pisek.eu

Konská železnica: České Budějovice – Linec

Vznikla ako 1. konská železnica na európskom kontinente, na prepravu soli z rakúskej Soľnej komory do Čiech. Stavbu pod vedením inžiniera Františka Antonína Gerstnera zahájili v roku 1825. Pravidelná preprava začala v roku 1832, osobná doprava nasledovala dodatočne.

Osobné vlaky vychádzali pravidelne jedenkrát denne o 5 ráno z oboch koncových staníc. V záprahu boli 2 kone, ktoré mali pred sebou 129 km za 14 hodín. Na klasickú železnicu bola prestavaná a zahájená doprava v  septembri roku 1872.

muzeum_konska_zeleznica

Múzeum konskej železnice na Mánesovej ul. v Českých Budějovicích, zdroj fot (c)Aktron

Zaujímavosť

Keď už budete v Českých Budějoviciach vyberte sa pozrieť strážny domček č 1. v Mánesovej ulici z roku 1828, v ktorom sa v súčasnosti nachádza najmenšie múzeum v Českej republike  - Muzeum koněspřežky. Z pôvodných 53 domčekov sa zachovalo 22 objektov, z niektorých sú ruiny, iné sa prestavali, ale len niekoľko z nich zostalo takmer v pôvodnom stave.

Viac na www.muzeumcb.cz

Třeboňská rybničná sústava

Pôvodne močaristé územie Třeboňska sa stalo výnosným spôsobom hospodárenia – rybnikárstvo a chovu rýb. Zakladateľom rybnikárstva na svojom třeboňskom panstve sa stal Petr IV. Rožmberk na prelome 15. a 16. storočia. V jeho službách bol Štěpánek Netolický, ktorý ako prvý začal budovať rybničnú sústavu. Medzi najvýznamnejšie dielo patrí umelý kanál - Zlatá stoka, ktorý je dlhý 45 km a po stáročia zásobuje značnú časť na Třeboňsku vodou z rieky Lužice. Druhý významný umelý kanál Nová řeka vznikol v druhej polovici 16.storočia, zaslúžil sa oň Jakub Krčín z Jelšan a Sedlčan a vystaval rybník Rožmberk a Svět.

Zaujímavosť

Rybník Rožmberk sa rozlieha na ploche 489 ha a je najväčším rybníkom v strednej Európe. Viete, že na jeho hladine môžete pozorovať zakrivenie zemegule?

trebon_rozmberka

Pohľad na Rožmberk, v pozadí Třeboň , foto (c)Pavel Veselý

Viac na www.itrebon.cz

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.