Deti a cudzie jazyky

Zvoliť správne rozhodnutie, kedy je najvhodnejší čas začať s výučbou cudzích jazykov u vašich detí vám snáď pomôžu vyjasniť názory psychológov.

>> Móda >> Aktuálne >> Deti a cudzie jazyky

Pokiaľ nežijete v zmiešanej rodine a máte malé deti, môže sa aj vás týkať táto otázka. V súčasnosti existujú už škôlky špecializované na cudzí jazyk, ale na rôznych kvalitatívnych úrovniach. Ale aký vplyv to má na deti a ich schopnosť vnímania, nám asi najlepšie vysvetlia odborníci. Jednoznačný názor odborníkov je, že to deťom neublíži pri dodržaní niekoľkých zásad. Výhodu majú hlavne tie deti, ktoré majú jedného z rodičov, ktorý má iný materinský jazyk.

Kedy je najvhodnejší čas
Najvhodnejší čas je, keď je mozog ešte vo vývine a týka sa to veku do šiestich rokov. Prirodzenou formou učenia je „Komenského spôsob“ a to škola hrou. Okolo druhého roku sa v mozgu vytvárajú jazykové centrá. Zaujímavé je, že podľa toho koľko jazykov sa dieťa učí, toľko sa mu vytvorí jazykových centier v mozgu. Je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí sa po desiatom roku naučili cudzí jazyk, nehovoria tak plynulo ako tí, ktorí sa naučili jazyk skôr. Zároveň výučba cudzieho jazyka zlepšuje a rozvíja intelektuálne schopnosti.

Správne zásady učenia
Pokiaľ sa v rodine hovorí dvojjazyčne, dieťa do tretieho roku by malo vo svojom okolí komunikovať len jedným jazykom. Ak sa táto zásada nedodržiava, deti práve v tomto veku majú v hlávkach zmätok, ktorý sa niekedy prejavuje v menšej schopnosti rozlíšiť jazyky. Takéto deti potom tvoria zmiešané viacjazyčné vety a dôsledky sa prejavia v problematickom tvorení viet a aktívnom používaní jazyka.

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom – táto veta je opodstatnená.
Zhodujú sa na tom všetci odborníci. Deti, ktoré začali v rannom veku s výučbou a ovládajú viac jazykov majú v jazykovej oblasti mozgu viac šedej hmoty, od ktorej je závislá aj inteligencia a pamäť. Šedú kôru mozgu tvoria mozgové bunky (neuróny) a zatiaľ nieje isté či zmena v v štruktúre mozgu (zväčšenie) je závislá u dvojjazyčných osôb, zväčšením neurónov alebo ich nárastom. Isté je a štúdie to potvrdili, že výučba cudzích jazykov síce po 35.roku života pôsobí zmeny v mozgu, ale nie tak markantné.
Záver celej štúdie potvrdzuje, že pre vývoj a budúcnosť detí je lepšie začať skôr s cudzími jazykmi, pretože vekom táto schopnosť učenia slabne.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.