Nebezpečná ortuť

Až 95 percent žien v materskom veku, ktoré boli testované v 21 krajinách sveta, má v tele ortuť; vedecké štúdie ukazujú...

...že už jej malá prítomnosť môže u novorodencov spôsobiť poškodenie mozgu. Namerané hodnoty sú síce pod limitom, avšak sú nad prirodzenou mierou, ktorú by matky mali v tele, ak by žili v zdravom prostredí. Ortuť by sa totiž v ľudskom organizme nemala v merateľnom množstve nachádzať vôbec.

U 15-tich percent všetkých testovaných žien prekročilo namerané množstvo referenčnú mieru stanovenú Národnou výskumnou radou USA - 1 µg/g (1 mikrogram na gram). Ženy v plodnom veku by túto dávku nemali v žiadnom prípade prekročiť. Riziko negatívnych zdravotných následkov je v tomto období najväčšie. Závery viacerých vedeckých štúdií ukázali, že už pôsobenie malých dávok vysoko toxickej ortuti môže viesť k poškodeniu mozgu dieťaťa. „Už dlho vieme, že ortuť u detí spôsobuje zhoršenie poznávacích schopností vrátane zníženia inteligencie. Až teraz však zisťujeme, že aj jej veľmi malé množstvo môže poškodiť vyvíjajúci sa mozog plodu a novorodenca,“ hovorí holandský pediater Gavin ten Tusscher.

Na Slovensku poskytlo vzorky vlasov pre analýzu 9 žien v materskom veku, medzi ktorými bola aj známa herečka Bibiana Ondrejková: „Dala som sa testovať náhodne a zo zvedavosti, keďže dojčím svoje bábätko. Moje výsledky sú našťastie v poriadku. Zaujala ma tabuľka rýb, ktoré sú vhodné na konzumáciu a ktoré sú menej vhodné. Odporúčam ženám, ktoré čakajú dieťa, prípadne majú malé deti, aby sa dali otestovať a vedeli tak, na čom sú.“

Podľa Tatiany Kimákovej z Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá sa dlhodobo odborne venuje problematike ortuti v SR, sa ortuť do tela človeka môže dostať viacerými spôsobmi: „V prvom rade je to pôda, z ktorej sa toxická látka dostane do organizmu prostredníctvom potravinového reťazca.
Medzi najviac kontaminované oblasti patrí stredný Spiš a okolie Banskej Bystrice, kde sme namerali niekoľkonásobné prekročenie povolených limitov,“ uvádza. Jedovatú ortuť vdychujeme, aj keď bývame blízko skládok a spaľovní. Okrem toho sa táto toxická látka nachádza v zdravotníckych pomôckach, zubných plombách, vakcínach a niektorých kozmetických prípravkoch. Opatrní by mali byť najmä ľudia, ktorí prichádzajú do styku s ortuťou pravidelne: zubní laboranti, zamestnanci v chemickom a farmaceutickom priemysle, ako aj vedecko-výskumní pracovníci.

Pokiaľ sa nevyrieši problém znečisťovania, môžeme znižovať príjem ortuti aj tým, že vylúčime z nášho jedálnička veľké ryby ako napríklad šťuka alebo žralok, ktoré sú na vrchnejších priečkach potravinového reťazca. Ortuť má totiž schopnosť hromadiť sa cez potravinový reťazec.

„Riešením tohoto problému nie je nútiť nevinných spotrebiteľov nejesť tie či oné potraviny, riešením je prestať znečisťovať prostredie toxickými látkami,“ uvádza Katarína Vrábľová z Priateľov Zeme - SPZ. „Pracujeme na tom, aby Slovensko spolu s európskymi inštitúciami prijalo zákaz používania ortuti v meracích pomôckach a prístrojoch, vrátane zdravotníckych. Ide najmä o ortuťové teplomery a tlakomery ,“ hovorí K. Vrábľová. Výnimku by tvorili iba prístroje, ku ktorým neexistujú alternatívy. Okrem toho sa budú Priatelia Zeme SPZ spolu s partnerskými organizáciami v zahraničí snažiť, aby EÚ zakázala vývoz surovej ortuti do krajín tretieho sveta, ktoré nemajú na preventívne opatrenia prostriedky ani technológie.


Zdroj: www.feminet.sk
Zdroj: www.changenet.sk

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.