Potreba socializácie dieťaťa

Človek je od prírody spoločenský tvor, ktorý ma rád okolo seba iných ľudí. U niektorých je táto potreba silnejšia, u niektorých zase slabšia. Ľudia, ale väčšinou vyhľadávajú spoločnosť, či už svojej rodiny, alebo priateľov.

child little 1017

Začleňovanie sa do spoločnosti a rešpektovanie určitých pravidiel je socializácia. Socializácia sa začína už od narodenia. Aj keď pri malom bábätku, ešte ťažko hovoriť o začleňovaní sa do spoločnosti. V tomto období dieťa iba sleduje okolie a získava prvé skúsenosti s ostatnými ľuďmi.

Kedy začať dieťa socializovať

V období troch rokov si dieťa uvedomuje okolitý svet, vie už rozprávať, chodiť a nadväzuje prvé kamarátstva. Samozrejme, že dieťa sa stretáva s inými ľuďmi už skôr, ale je naviazané na matku, alebo človeka, ktorý sa o neho stará a ešte si plne neuvedomuje okolitú spoločnosť. 

Najvhodnejšie je začať so socializáciou v období okolo troch rokov. Každé dieťa je jedinečné a nezáleží to úplne od veku, ale od toho, ako je dieťa vyvinuté a pripravené. Všeobecne, je ale obdobie okolo troch rokov považované za čas, kedy už dieťa je pripravené navštevovať materskú školu a je pripravené odpútať sa od matky.

Separačná úzkosť

Separačná úzkosť a odpútanie od matky, môže byť veľkým problémom v procese socializácie v materskej škole. Tomuto problému sa dá ale ľahko predísť. Najvhodnejšie je, aby si dieťa už v skorom veku, začalo zvykať na iných ľudí, napríklad starých rodičov, alebo známych. Keď dieťa zistí, že ak pri ňom nie je matka, alebo otec, tak sa mu nič nestane, ľahšie si začne zvykať aj na iných cudzích ľudí, napríklad na učiteľky, alebo opatrovateľku.

Prvé pravidlá

V rámci socializácie, si dieťa musí prejsť aj tým, kedy mu budú stanovené nejaké pravidlá, ktoré musí dodržiavať. V každej domácnosti, by mali byť stanovené hranice, ktoré dieťaťu dovoľujú, alebo zakazujú určité správanie, alebo činnosti.

Aj keď v dnešnej dobe, je veľa rodičov presvedčených o tom, že ponechať dieťaťu voľnú výchovu je najlepšie, nemusí to byť celkom pravda. Určenie hraníc, dieťa pripravuje na život, kedy bude musieť dodržiavať určité spoločenské pravidlá a normy.

Prvé pravidlá sú dieťaťu určené buď teda v domácnosti, alebo v jasliach a materskej škole. Dieťa, ktoré pravidlá do nástupu do materskej školy nepoznalo, môže mať problémy so socializáciou.  Najvhodnejšie je dieťa naučiť, aby rešpektovalo ostatné deti a dospelých a vlastnou skúsenosťou zistí, aké správanie je spoločensky prijateľné a aké nie.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.