Čo vedieť o dyslexii, ako si s ňou poradiť

Máte bystré a invenčné dieťa, ktoré má napriek svojim danostiam problémy s učením? Neobviňujte ho z lajdáctva, môže trpieť dyslexiou. Naučiť sa písať a čítať je na prvý pohľad pomerne jednoduchá vec... Žeby niečo také nezvládlo práve vaše dieťa?

shutterstock_dyslexia_23
Zdroj foto: Shutterstock

Áno, môže sa to stať, aj nadpriemerne inteligentné deti sa totiž môžu dostať "do konfliktu" s abecedou a zmysel písaného textu im bude unikať natoľko, že sa zaradia medzi takzvaných problémových žiakov.
Určite nikto nepochybuje o tom, že existujú žiačikovia, ktorí za základ vzdelania pokladajú počítačové hry a na "klasické" vzdelanie im už nezostáva veľa času; no skôr ako svojho potomka zaradíte do tejto kategórie, pokúste sa zistiť, či jeho problém nemá objektívne korene - či nie je jednoducho dyslektik. Pomôžete tým jemu i sebe.

Na to, že u ľudí je rozšírený určitý typ poruchy vnímania písaného textu, v dôsledku čoho vzniká problém s učením, prišli odborníci začiatkom minulého (dvadsiateho) storočia. Presnejší popis tohoto problému však vznikol až v 60-tych rokoch. Učitelia a rodičia sa dovtedy snažili dyslektickým deťom "natĺcť" do hlavy vedomosti štandartným spôsobom v rámci dlhých, únavných hodín za pomoci stupňujúcich sa hrozieb a trestov...
Tieto časy sú však už za nami. Poznatky o človeku, ľudskej psychológii a schopnosti učiť sa pokročili a evidencia, ako aj akceptácia dyslektickej poruchy sa stali bežnými záležitosťami bez hendikepujúceho podtextu.
Pokiaľ má teda vaše dieťa problémy s učením, vyhľadajte detského psychológa a špeciálneho pedagóga, ktorí určia charakter a rozsah jeho poruchy učiť sa a navrhnú ďalší postup. Ten spočíva vo vypracovaní individuálneho vzdelávacieho plánu a zabezpečení individuálneho prístupu pedagógov (i rodičov) pri ďalšom vzdelávaní dieťaťa.

Treba pripomenúť, že od roku 1997 platia pre naše školy Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami v základných školách, podľa ktorých musí každá základná škola zabezpečiť individuálny prístup k žiakom, ktorí majú diagnostikované uvedené poruchy učenia.

Konzultované s detskou psychologičkou, PhDr. Danielou Bolgáčovou.

"Pomôžte svojim deťom odstrániť problémy s porozumením čítanému textu."

Hry s textom (nielen) pre dyslektikov

Loulová Katarína

Táto knižka je určená predovšetkým deťom s problémami s čítaním – nie len pre deti, ktorým porucha učenia – dyslexia –, ale aj pre deti, ktoré nemajú dostatočnú predstavu o obsahu prečítaného deja – teda problémom je tzv. čítanie s porozumením. Texty v knižke sú vytlačené väčšími písmenami a dvojfarebne, rozdelené po slabikách pre jednoduchšie čítanie aj pre tých, ktorí majú ešte stále problém tiež s plynulosťou čítania. 

albatros_dyslexia

Viac na Albatros

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.