Jazykové zručností detí

Deti sa aj za pár rokov dokážu naučiť tisíce slov ako sa vyslovujú, čo znamenajú, ako sa medzi sebou spájajú aj napriek tomu, že náš jazyk je najzložitejší nástroj.

little girl 1167x800

Reč je typickým znakom človeka. Žiadny iný živočíšny druh to nedokázal tak rozvinúť. V zvieracej ríši je istý druh zvierat, ktoré majú dorozumievací talent. Sú to ľudoopy, ktoré pomocou symbolov a znakov dokážu jednoducho odpovedať len na jednoduché otázky.

Počas evolúcie sa nášmu druhu vyvinul tvar ústnej dutiny a hltana tak, že nám dnes umožňuje vytvárať celý rad hlások, ktoré sú súčasťou jazyka. Novorodenci majú hlasový trakt podobný ako ostatné cicavce, vďaka čomu dýchajú a  prijímajú potravu. Jazyk a hrtan začínajú deťom klesať čoraz hlbšie do hrdla až v období rastu. Jazykové schopnosti deti získavajú po 18.mesiaci života. Priemerne sa každý deň naučia deväť slov, pre to v šiestich rokoch pochopia už 14 000 pojmov. Do ôsmich rokov vedia vytvoriť rovnaký počet samohlások ako dospelý človek.

Kedy sa dieťa naučí rozprávať,  prebieha u každého jedinca individuálnym tempom. V dvoch mesiacoch dojča vydáva zvuky (gŕ či gá). Tieto hlásky vznikajú náhodne pri pohybe úst, krku a hrtana. Šesťmesačné dieťa napreduje vo vývoji a začína vytvárať zoskupenia slabík (dadada, gaga, jaja), z hľadiska intonácie  a rytmu detské „bľabotanie“ pripomína materinský jazyk. K vedomému ovládaniu pohybu úst dochádza v deviatich mesiacoch. Deťom sa podaria vytvoriť samostatné dvojslabikové slovo. Ak navyše vníma radosť a pozitívne reakcie rodičov, začína postupne rozlišovať medzi zmysluplnými slovami a nezmyselnými zhlukmi hlások. Od prvého roka sa začínajú objavovať prvotné slová (hav-hav, tata), ktoré však používa bez konkretizácie na určitého psa či odlíšenie muža od otca. Ako sme vyššie napísali, po 18.mesiaci dochádza k výbuchu slovnej zásoby. Dieťa úspešne začína vytvárať prvé vety zložené z dvoch slov ( ide auto, mama papať) a súčasne skúša formulovať jednoduché otázky. Nadobúda zručnosť v skloňovaní slovies a vytváraní množného čísla podstatných mien. V troch rokoch nastupuje obdobie častejších otázok (prečo?, ako?). Upevňovanie gramatických pravidiel a rozširovanie slovnej zásoby pokračuje v štyroch rokoch. Okrem používaných pojmov, si detský mozog začína spájať aj doplnkové informácie k slovu – mačka = zviera, mňauká, chlpatá. Od šiestich rokov dieťa rado rýmuje a je schopné deliť slová na slabiky, čo je dôležitý krok pri čítaní a písaní. Pre deti je dôležitý aj kontakt s rovesníkmi v predškolskom veku (materské školy, materské centrá, ihriská), aby získavali  jazykové zručnosti.

Na záver, ako je to s vývinom jazyka vo viacjazyčnej rodine?

Ak sú rodičia každý s iným materinským jazykom, je len na úžitok, ak dieťa vedú k obidvom. Takéto deti nemajú žiadne problémy. Niekedy len potrebujú dlhší čas, aby sa jazyk naučili. Do budúcnosti majú výhodu oproti svojim rovesníkom, ktorí nepochádzajú z viacjazyčného prostredia; že sa ďalšie jazyky budú učiť ľahšie. Iná situácia nastáva, ak rodičia chcú komunikovať s dieťaťom v inom jazyku a ten dostatočne neovládajú. Vtedy narobia viac škod

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.