Porucha pozornosti u detí sa objavuje čoraz častejšie

Napísal Mgr. Viktória Némethová 07. marec 2022

Poruchou pozornosti dnes trpí asi 7 % detí v školskom veku. Včasná a presná diagnostika i súčinnosť rodičov a učiteľov môže podľa školskej psychologičky dopomôcť k tomu, aby sa situácia s pribúdajúcim vekom zlepšila.

unsplash_boy_draw22

Asi každý učiteľ sa už stretol v triede s dieťaťom, ktoré trpí poruchou pozornosti. Väčšinou však tieto deti najprv dostanú od svojho okolia nálepku, že sú nepokojné, a nerešpektujú pravidlá. Správna diagnóza však môže odhaliť viac. „Pozornosť býva kolísavá, ľahko sa rozptýli. Dieťa máva sklon často meniť činnosť, s absenciou stálejšej motivácie. Prejavy by mali byť pozorovateľné ešte pred 7. rokom života dieťaťa v trvaní najmenej 6 mesiacov,“ vysvetľuje školská psychologička Michaela Artemiou.

Presná diagnóza je dôležitá

U detí pred siedmim rokom sa často objavuje porucha pozornosti a porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Podľa psychologičky by ju mal diagnostikovať odborník. Môže sa stať, že za nepozornosťou je aj chýbajúci spánok. „Pri poruchách pozornosti – ADD - bývajú deti pokojné a nie je prítomná nadmerná fyzická aktivita. Často sa však stáva, že deti majú dočasne zníženú schopnosť koncentrácie pozornosti, nie je to ale spôsobené poruchou pozornosti, môže ísť o absenciu spánku, preťaženosť, vyčerpanosť, únavu i z presýtenia množstva podnetov alebo iné ochorenie,“ skonštatovala školská psychologička.

Pozor na tablet a počítač

Podľa školskej psychologičky niektoré výskumy hovoria, že existuje pozitívna súvislosť medzi nepozornosťou a časom stráveným napríklad zábavou na mobilnom telefóne, alebo medzi tým, či boli zaradenia v izbe dieťaťa vypnuté alebo nie v čase jeho spánku. „Treba však vnímať, že dnes je počítač alebo tablet už takmer každodenná nevyhnutnosť aj pre žiaka na prvom stupni základnej školy, a to nielen počas dištančného vyučovania. Záleží teda nielen na čase, ale aj spôsobe ich využívania,“ vysvetľuje školská psychologička Michaela Artemiou.

Ako sa učiť?

Pri učení existuje niekoľko zásad, ktoré sú potrebné dodržiavať. Tam kde sa to dá, pomáha učenie hravou formou. Odborníčka na spoločenské hry Štěpánka Zoubková zo spoločnosti Piatnik hovorí „hry sú prirodzenou a nenápadnou súčasťou výchovy. Niektoré deti potrebujú, aby im rodičia vopred vysvetlili pravidlá, hra musí mať jasný cieľ.“ Zároveň školská psychologička dodáva, že rodičia by mali byť v blízkosti dieťaťa pri učení a overovať či porozumelo zadaniu ale aj ho povzbudzovať a oceniť jeho výkon. „V oblasti učenia - okrem konkrétnych dohodnutých postupov je vhodné minimalizovať rušivé vplyvy pri učení dieťaťa v domácom prostredí, a to nielen vizuálne - odporúča sa jasne usporiadané a čisté, štruktúrované miesto na učenie, ale aj sluchové,“ hovorí školská psychologička, jedným dychom dodáva, že je dôležité, aby dieťa udržalo záujem o učenie. „To môžeme docieliť aj spestrením učebných aktivít, môže ísť o dokument, video, mapu, obrázky, alebo aspoň farebné zvýraznenie či iné označenie podstatného.“ Udržiavať pozornosť pomáhajú rôzne hry, či už slovné, obrázkové a číselné.  „Napríklad pexeso je vhodná pomôcka pre rozvoj mozgu, či rozvoj pamäte a pozornosti, preto ho vždy odporúčame aj škôlkarom. Treba ale začať s jednoduchými obrázkami, aby ich dieťa dokázalo rozoznať.“ – vysvetlila odborníčka na spoločenské hry Štěpánka Zoubková.

Môže sa to zlepšiť

S pribúdajúcim vekom sa situácia môže zlepšiť, všetko ale závisí od správnej diagnostiky.  „Prejavy porúch pozornosti u detí majú tendenciu sa meniť s pribúdajúcim vekom a postupným dozrievaním mozgových štruktúr. Odpoveď závisí od dobrej diferenciálnej diagnostiky od iných porúch na úvod, a tiež efektivity spolupráce rodiny a školy, kedy je možný pozitívny vplyv,“ skonštatovala Michaela Artemiou.

 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.