Online vyučovanie

Hoci sa od 1. júna otvárajú niektoré školy za špeciálnych podmienok, väčšina detí zostáva ešte doma. Určite má každý v okolí niekoho, kto navštevuje nejakú školu, ako žiak, učiteľ, alebo prevádzkový pracovník. Všetci títo ľudia, žiaľ museli ostať doma. 

skola_lavice

Online vyučovanie sa stalo každodennou rutinou a najmä učitelia a rodičia hľadajú cesty, ako si takéto vyučovanie čo najviac spríjemniť a ako sa v tejto situácií, čo najviac naučiť. Keďže je pre mnohých táto zmena veľká, treba myslieť nie len na kvantum učiva, ale hlavne na kvalitu a pohodlie.

Ako si zadeliť čas?

Pre všetkých bol šok, keď zrazu zo dňa na deň ostali takmer všetci doma. Niektorí pracujú z domu, niektorí musia naďalej chodiť do práce, ale študenti, ich rodičia a učitelia sa museli vysporiadať s touto mimoriadnou situáciou.

Nič sa nedá zo dňa na deň, ale je dôležité si nájsť systém učenia sa a správne si zadeliť čas. Najvhodnejšie je, aby deti a študenti pokračovali v zabehnutých koľajach.

Správne zadelenie času:

  • Vstávanie o rovnakom čase.
  • Začiatok vyučovania, učenia sa o rovnakom čase každý deň.
  • Po každej hodine, alebo predmete, aspoň 10 minút pauza.
  • Prestávka na obed vždy v rovnakom čase.
  • Po obede chvíľka odpočinku, alebo krátka hra.
  • Pokračovanie učenia sa, robenie si úloh.

Pri menších deťoch je dobré, ako prácu kontroluje rodič, alebo učiteľ. Pri väčších deťoch, by malo stačiť večer skontrolovať, čo sa dieťa naučilo.

Pomoc nikdy nie je zlá

Niektorí učitelia majú možnosť robiť online vyučovanie a naučiť takto deti nové poznatky takmer rovnako, ako keby sedeli v škole. Žiaľ nie všetci učitelia a všetky deti majú prístup k internetu, alebo počítaču, a preto treba využiť všetky dostupné prostriedky, na naučenie sa nových vedomostí.

Jednou z možností je aj pomoc staršieho súrodenca, známeho, spolužiaka, alebo kamaráta. Učenie takto nadobudne nový rozmer a určite bude aj veselšie. Poprípade sa dá takéto spoločné učenie zrealizovať aj pomocou video hovoru.

Na sociálnych sieťach môžete nájsť množstvo rôznych skupín, kde nájdete pomôcky, materiály, alebo aj videá, ktoré tiež vo veľkej miere obohatia vyučovanie. Tiež sa tam dajú zdieľať nové nápady, či už zo strany učiteľa, alebo žiaka.

Slovenská televízia tiež zaviedla vo svojom vysielaní online školu, kde sa strieda vyučovanie s rôznymi predmetmi, pre rôzne vekové skupiny. V tejto dostupnej forme, sa deti dozvedia zábavným, prirodzeným počúvaním a pozorovaním mnoho nového.

Online vyučovanie so sebou prináša mnoho nového k tradičnému vyučovaniu, a preto je pre mnohé deti zábavnejšie vzdelávať sa takouto formou.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.