Skrytá hrozba v aute

Z toho sa dá usúdiť, že väčšina vodičov nevymieňa brzdovú kvapalinu v predpísaných intervaloch a riskuje tak, že pri brzdení v extrémnych situáciách nebudú brzdy funkčné a vozidlo havaruje. 

profi auto08192

Moderný automobil je sofistikované zariadenie, ktoré obsahuje tisíce dielov, ktoré spolu vytvárajú jeden funkčný celok. Rôzne systémy vo vozidle zaisťujú, aby automobil plnil účel, pre ktorý bol vyrobený a prostredníctvom pravidelných prehliadok je zaistené, aby tieto systémy spoľahlivo pracovali a prípadné chyby na nich boli odhalené skôr, ako môžu spôsobiť napríklad zastavenie vozidla. O to väčšiu pozornosť je nutné venovať systémom, ktoré majú zásadný vplyv na bezpečnosť vodiča a spolucestujúcich. Preto je veľmi dôležité, aby vozidlo s hmotnosťou v ráde ton malo úplne spoľahlivý brzdný systém, inak sa môže zmeniť na neriadenú strelu. 

Zatiaľ čo napr. opotrebované brzdové doštičky síce môžu znížiť účinnosť bŕzd, nekvalitná brzdová kvapalina môže v určitom okamihu úplne vyradiť brzdový systém z činnosti so všetkými fatálnymi dôsledkami a bez varovania. Brzdová kvapalina je hygroskopická, absorbuje vodu z atmosférického vzduchu. Priemerný bod varu je u moderných kvapalín síce až 230 °C, ale už pri obsahu 2 % vody v brzdovej kvapaline sa znižuje o 50 °C. V priebehu brzdenia z vysokých rýchlostí je teplota medzi diskom a doskami cca 400 °C a po niekoľkých zošliapnutiach brzdového pedálu môže kvapalina vo vnútri strmeňa prekročiť bod varu. Para potom vytlačí kvapalinu do nádrže a vodič s hrôzou zistí, že brzdy sú nefunkčné. Stačí jazda na horách alebo s prívesom a vznikne závažný problém. 

V priemerne používaných vozidlách sa odporúča meniť ju každé dva roky. Ak vodič uprednostňuje dynamickú jazdu, je nutné meniť kvapalinu častejšie. Každé vozidlo má predpísaný typ brzdovej kvapaliny s konkrétnymi vlastnosťami a výrobcovia odporúčajú realizovať jej výmenu v odborných servisoch. Najmä súčasné automobily vybavené systémom ABS, TCS, ESP atď. majú brzdový systém veľmi komplikovaný a obsahujúci mnoho komponentov. Pri nesprávnej manipulácii s ním môže dôjsť k jeho poškodeniu. Pri výmene kvapaliny je nutné používať diagnostické zariadenie a odporúča sa používať tiež špecializované zariadenie na výmenu kvapaliny, ktoré tlačí novú kvapalinu tlakom cca 1 bar do nádrže a mechanik vypúšťa starú kvapalinu odvzdušňovacou skrutkou na strmeni. 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.