Súlad s okolím...

...bola myšlienka architekta ("osamelého bežca") Franka Lloyda Wrighta, ktorý obdobie Art Déca dopĺňal veľmi osobitými projektami.

>> Móda >> Aktuálne >> Súlad s okolím...

Americký architekt Frank Lloyd Wright, ktorý patril (spolu s L. M. van de Rohe, W. Gropiom a Le Corbusierom) k najvplyvnejším architektom prvých desaťročí minulého storočia, prišiel s myšlienkou "organickej architektúry" tvoriacej harmonický vzťah s okolitým prostredím. Jeho projekty sa stali určitou alternatívou medzi moderným priemyselným vzhľadom, ktorý široká verejnosť neakceptovala (Le Corbusierove vily boli určené predovšetkým pre intelektuálnu avantgardu) a exoticky zdobivým, elegantným, luxusným štýlom, ktorý našiel uplatnenie (aj) v rôznorodých strediskách zábavy pre verejnosť túžiacej po zabudnutí (kinách, kabaretoch, tanečných lokáloch, hudobných halách...).

Frank Lloyd Wright sa držal bokom od módnych trendov, kladúc na architektonický výraz úplne nové požiadavky. Názorným príkladom jeho spôsobu videnia bol dom nad vodopádom pre milionára E. J. Kaufmanna ("Kaufmannov dom") v Pennsylvánii, ktorý reprezentuje "splynutie" s okolitou prírodou.
Wright bol v istom zmysle "mostom" preklenujúcim priestor medzi chladným purizmom a reakciou na purizmus, t.j. prepychovým štýlom, ktorý dôsledne reprezentuje napríklad newyorská budova Chryslerovho koncernu (držiaca krátky čas výškový rekord) od Williama van Alena.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.