Právo na súkromie vo vzťahu

Na počiatku chceme spolu zdielať čo najviac času, robiť veci spoločne a vedieť o sebe čo najviac, respektíve všetko. Ale je to správne? Vzťah prechádza niekoľkými vývojovými fázami. Najintenzívnejšia je zamilovanosť...

parik_m_z_1200x800

Pri zamilovanosti sú partneri na seba stále naviazaní a veľa činností robia spolu.V ďalšom vývojovom štádiu dochádza k deľbe spoločných vecí; vytvára sa určitá autonómia, ktorá v neskoršom období len prospeje vzťahu.

Komunikácia

Vždy je nutné spolu hovoriť, aby druhá strana nebola zaskočená protichodnými reakciami na aké bola zvyknutá. Ak ste donedávna spolu robili niektoré veci, pri ktorých chcete mať teraz súkromie, musíte to svojmu partnerovu povedať vhodnou formou, aby sa necítil ukrivdený.

Medzi iný spôsob komunikácie patrí vzájomné sa zverovanie a zdielanie radostí aj starostí. Aby nevymizol pocit dôvery a vnútorného spojenia medzi partnermi, zachovávajte si pravidelné „zverovanie sa“ a riešenie tém, ktoré vás trápia. Tých 15 minút denne nikomu neublíži a budete mať pocit spokojnosti. Ale pozor! Hovorte spolu konštruktívne a nie len preto, že je vašich 15 minút. Podľa závažnosti tém si stanovujete aj čas či prostredie, aby ste sa cítili príjemne. Všetko záleží od vzájomného pochopenia a dohody.

Teritória

Existujú aj vo fungujúcom partnerskom vzťahu miesta/teritória, ktoré sú výlučne partnerove, ktoré musí druhá strana akceptovať! Ak vám sám partner neumožní prístup na konto alebo nepožiada o prijatie telefonického hovoru z JEHO mobilu, ostávajú tieto teritória pre vás nedostupné. Je to podobné, ako keď dodržiavate listové tajomstvo. V súčasnej dobe sa to týka e-mailov, sms správ a hovorov na mobile. Pokiaľ sa to netýka vášho spoločného konta, nevyžadujte a hlavne nepátrajte po výpisoch z osobného účtu. Osobné poznámky, pracovný stôl so zásuvkami, nočný stolík a jeho obsah, či naše „tajné škatuľky“ majú zostať známe len pre jeho majiteľa a nedotknuteľné pred iným zrakom. Medzi zakázané otázky patria aj detaily z minulosti týkajúce sa bývalých partnerov a ich intimného života.

Stanovenie zásad v spoločnej domácnosti predchádza zbytočným konfliktom. Ak jeden z vás viac dbá na poriadok, dohodnite sa s partnerom, že svoj neporiadok bude robiť na svojom území a nebude ho rozťahovať po celom byte. Čím skôr si stanovíte pravidlá vypovedané či nevypovedané, tým sa vám bude jednoduchšie spolunažívať.

Nezabúdajte, že každý má právo na svoje súkromie (čas na seba, priateľov, hobby) a to isté vyžadujte aj od svojho partnera.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.