Večná téma - vzťahy

Ach tie vzťahy, človek je tvor spoločenský a vytvára si vzťahy na každej úrovni a v rôznom čase, či už ako dieťa, dospelý alebo ako dôchodca. Každý vzťah, ktorý si vytvoríme, v nás zanechá určitú stopu. 

people puzzle1200x800

Tieto vzťahy majú rôznu emocionálnu hĺbku a dĺžku, ktorá nás vnútorne formuje. To ako sme prijali jednotlivé skúsenosti s rôznych stupňov vzťahov nám pomáha v ďalšom osobnostnom vývoji a pri riešení problémov.

1, Prvotný vzťah v našom živote je pokrvné puto s rodinou, obvykle býva tento vzťah najpevnejší, ale pri nezvládnutí osobných problémov v rodine, sa stáva niekedy aj najkonfliktnejší.

2, Ďalší typ vzťahu charakterizuje nevysvetlitelná spriaznenosť s niekým, kto nezdieľa náš spôsob života (vzdelanie, práca, záujmy, viera, filozofia), ale podvedome nás priťahuje a máme pocit, akoby sme sa už stretli.

3, Vytvárame si vzťahy s rovnakým hodnotovým systémom, ktoré nám zaručujú pocit bezpečia a istoty. Komunikácia vzniká na základe niečoho čo nás spája, pritom nemusí isť vždy o pozitívnu vec. Poznáme zo skúseností, že nenávisť alebo závislosť je neraz silnejšie puto, ako láska.

4, Problematické vzťahy treba chápať, ako zrkadlo, ktoré sa nám snaží ukázať, kde robíme chybu. Často krát nám vadí na niekom to, čo vlastne je v nás. Mali by sme byť preto vnímavý na veci, ktoré nás rozčuľujú a poučiť sa z toho.

5, Príťažlivé vzťahy – jednou formou príťažlivosti je partnerská príťažlivosť, kde zohráva svoju úlohu vonkajšia príťažlivosť, duchovná spriaznenosť a samozrejme "chémia".
Iná forma príťažlivosti sa orientuje na veci, vlastnosti a postoje, o ktorých si myslíme, že ich nemáme ale po ktorých túžime a zároveň ich obdivujeme. Vo väčšine prípadov je to ale omyl, treba sa len pozrieť do vlastného vnútra a nájsť ich.

6, Uspokojivé vzťahy – ide o vzťahy, kde si vynahradzujeme nedostatok, ktorý nám chýba. Môžu to byť partnerské - rodinné vzťahy. Jeden z partnerov spĺňa potreby druhého (veľká rodina, duchovné zameranie...) alebo pracovné vzťahy (intelektuálne potreby).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.