Ktorú polovicu mozgu uprednostňujete?

Vedci spájajú kreativitu s pravou polovicou mozgu a logiku s ľavou. „Keď viete, ktorú stranu uprednostňujete, môžete o to viac  rozvinúť svoj talent,“ hovorí Scott Thorpe, PhD.,...


... autor knihy How to Think Like Einstein /Myslieť ako Einstein/. Urobte si tento test a zistíte, ktorú časť mozgu máte dominantnejšiu.

1. Najlepšie sa vám premýšľa:

a) Keď sedíte.

b) Keď ležíte alebo odpočívate na gauči.

c) Keď stojíte alebo chodíte.


2. Ktorý predmet vám na strednej škole išiel najlepšie?

a) Matematika alebo fyzika.

b) Hudobná alebo iný umelecký predmet.

c) Slovenčina alebo dejepis.


3. Ako vyzerá váš pracovný stôl?

a) Je uprataný do posledného špendlíka.

b) Je plný zbytočností.

c) Je trošku neprehľadný, ale v zásade viete, čo kde máte.


4. Ako sa rýchlo naučíte nové tanečné kroky?

a) Pozeraním videa, ktoré si môžete podľa potreby zastavovať a znova púšťať.

b) Cvičením s partnerom, ktorý už kroky pozná.

c) Návštevou tanečných lekcií.


5. Ktorú ruku máte dominantnú?

a) Pravú.

b) Ľavú.

c) Máte rovnako zručné obidve ruky.


6. Ako si zvyčajne vyberáte filmy?

a) Podľa recenzií.

b) Podľa upútaviek a reklám.

c) Podľa odporúčaní priateľov


7. Aký obrázok by ste si najradšej zavesili v spálni?

a) Niečo abstraktné.

b) Krajinku.

c) Portét.


HODNOTENIE

Najviac odpovedí A – Používate viac ĽAVÚ hemisféru.

Ste logická a objektívna – najlepšie pracujete sama v tichom prostredí. „Vďaka analytickému mysleniu viete rýchlo oddeliť fakty od fikcie a nájsť najpraktickejšie riešenie akéhokoľvek  problému,“ hovorí Thorpe. Nie div, že ste tiež expertkou na čísla. Bažíte po poriadku a nikdy nezvyknete meškať. .

Najviac odpovedí B – Používate viac PRAVÚ hemisféru.

Ste intuitívna, kreatívna a citlivá – svet vnímate cez svoje emócie a problémy riešite počúvaním svojho srdca. Spontánnosť je vám prirodzená a čo sa týka prvého dojmu, veríte svojim inštinktom. „Ľudia s dominantnou pravou hemisférou sú veľmi spoločenskí,“ hovorí Thorpe, „a radi pracujú v skupinách.“ 

Najviac odpovedí C – Používate OBIDVE strany mozgu.

Perfektne sa u vás spája racionalita s kreativitou. Viete využiť jednu aj druhú hemisféru, podľa situácie. „ste veľmi flexibilná, prístupná kompromisom a nemáte problémy zmeniť rozhodnutie v poslednej chvíli,“ hovorí Thorpe. Proces rozhodovania môže byť vo vašom prípade dlhší,no ak sa definitívne rozhodnete, stojíte si za tým


Z knihy Testy, ktoré vás odhalia – Robin Westen

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.