Sex ako tabu

K začiatku pohlavného života medzi 15. a 16. rokom života sa priznáva až 20,9 % mladých Slovákov.


Väčšinu informácií o sexe pritom čerpajú od kamarátov, z internetu a médií. Ukázal to prieskum spoločnosti Pepino realizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou CKM SYTS.

Mnohí mladí ľudia na Slovensku začínajú pohlavne žiť ešte predtým ako opustia školské lavice, 4% navyše ešte pred dovŕšením 15-tého roku života. Do dospelosti vstupuje s prvými sexuálnymi zážitkami takmer polovica mladých Slovákov. Z prieskumu tiež vyplynulo, že mladí čerpajú informácie o sexe predovšetkým od kamarátov, z internetu a médií. Iba 16% opýtaných si myslí, že má dostatok informácií od rodičov. S informáciami zo školy je spokojných 28,9% respondentov. Naopak 68,5% mladých ľudí má pocit, že dostatočné informácie získava na internete či v médiách.

Sex ako tabu - na školách.
Začiatok sexuálneho života pritom podľa prieskumu spadá ešte do obdobia, kedy sú ľudia na základnej škole alebo tesne po nej. Škola ako zdroj kvalitných a spoľahlivých informácií o sexe a s ním súvisiacich rizikách by preto mohla hrať veľkú rolu. Skorý začiatok sexuálneho života môže ovplyvniť psychiku človeka nezanedbateľným spôsobom. Pre dospievajúce dieťa je dôležité mať k dispozícii osobu, na ktorú sa bude môcť v prípade nejasností obrátiť - či už na rodičov, učiteľov alebo na školského psychológa. Tým najpodstatnejším pre zdravý sexuálny život a aj jeho "správne načasovanie" je najmä podpora zo strany rodiny a okolia, no rovnako aj uvedomenie si svojej vlastnej hodnoty. V súčasnosti spadá na Slovensku rozhodnutie o osude sexuálnej výchovy ako možného zdroje hodnoverných informácií do kompetencií jednotlivých škôl a ich učiteľov. Zatiaľ čo jedni proti nej broja, iní pristupujú k tejto téme citlivo a zodpovedne. Možno však konštatovať, že na väčšine slovenských škôl je sexuálna výchova ako plnohodnotný predmet stále tabu a to najmä z dôvodu názorovej nejednotnosti kompetentných osôb na túto problematiku.

Ako je to v iných krajinách?
Hoci nie vždy prebieha sexuálna výchova na školách úplne bez problémov, vo veľkej časti európskych krajín je už zavedená. Funguje napríklad vo Francúzsku, v Dánsku, v Rakúsku či Estónsku, Nemecku alebo Belgicku. Vo Veľkej Británii závisí jej zaradenie do výučby na jednotlivých riaditeľoch škôl.

"Sexualita by nemala byť vnímaná ako niečo negatívne. Je to prirodzená súčasť života. Správnou komunikáciou možno predísť mnohým zdravotným aj psychickým problémom. Naopak nedostatok informácií, otvorenosti a podpory zo strany okolia vedie k rizikovému správaniu, akým je napríklad sex bez ochrany, "hovorí Tomáš Řebíček zo spoločnosti Pepino.


Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.