Arteterapia...

...liečba umením, pôsobí preventívne pred emocionálnymi a sociálnymi problémami a je vhodná ako pre deti a mládež tak aj pre dospelých, ako forma relaxu.

>> Móda >> Aktuálne >> Arteterapia...

Arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, ktorá sa využíva pri deťoch,dospievajúcich, mentálne postihnutých a starších ľudí, trpiacimi psychózami. Pomáha napríklad zmierniť pocity úzkosti pri depresiách.
Terapiu vedú profesionálni arteterapeuti. Hlavnou úlohou arteterapeuta je zbaviť „pacienta“ vnútorného napätia a navodiť pokoj, prípadne vyprovokovať emócie, ktoré potláča a spôsobujú mu psychický blok.
Cieľom tvorby má byť seba vyjadrenie, rozvíjanie tvorivosti a odstránenie alebo zmiernenie psychickej záťaže a nie vytvorenie hodnotného umeleckého diela.

V dnešnej dobe nadobúda arteterapia význam aj ako relaxačná a stres uvoľňujúca činnosť. Slúži na ventiláciu pocitov hnevu, úzkosti i radosti, a tak napomáha k ich zvládaniu a načerpaniu novej energie.

Terapia môže byť individuálna ako aj skupinová. Pri individuálnej terapii dochádza k nadviazaniu bližšieho vzťahu s „pacientom“, a neskôr môže byť úvodom ku skupinovej terapii. Tieto individuálne sedenia sú vhodné hlavne pri uzavretých a emočne neistých deťoch a dospelých „pacientoch“.
Arteterapia rozvíja motoriku rúk a prstov, priestorovú orientáciu, komunikáciu a obohacuje tvorivosť a fantáziu. Z výtvarných metód je pre terapiu najvhodnejšia maľba, tvorba masiek a modelovanie z hliny.

Modelovanie
Za liečivý fenomén je považovaná keramická hlina. Využíva sa u ľudí, ktorí trpia stavmi úzkosti, poruchami komunikácie či nezvládnutou agresivitou. Zaujímavosťou je, že táto metóda je vhodná aj pre nevidiacich.Viac informácií nájdete na http://www.terratherapeutica.sk/

Bodyart
Táto terapia sa najlepšie osvedčila u žien trpiacich bulímiou a anorexiou. Tvorba prebieha v dvojiciach, kde sa „pacientky“ spoločne obkreslia na veľký papier a individuálne ho dotvoria. Na záver dochádza k diskusii o výkresoch.

Masky
Táto terapia je kombináciou viacerých výtvarných techník a je najviac využívaná. Výtvarné „dielka“, ktoré vzniknú sú odrazom duše „pacienta“, o ktorej sa v skupine diskutuje.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.