Komunikácia

Človek žije v spoločnosti iných ľudí, určitým spôsobom je od závislý a toho predurčuje k tomu, aby sa s nimi dorozumel čiže komunikoval.

>> Móda >> Aktuálne >> Komunikácia

Dorozumievať sa – komunikovať môžeme slovami, intonáciou, rýchlosťou jazyka, gestami, pohybmi tela, očami, podaním ruky, titulmi na vizitke, postavou alebo "imidžom" a pod. Komunikácia je nutnosť, keby nebola došlo by k chaosu a nezabúdajme, že táto schopnosť nie je len výsadou ľudí. Spolu sa dorozumievajú aj sociálne žijúce zvieratá pomocou pachov, zvukov a gest.

Verbálna a neverbálna komunikácia
Gestami a mimikou môžeme slovný prejav zvýrazniť, ilustrovať, ale tiež spochybniť. Zaujímavé je, že uprednostňujeme "reč tela" v prípade, keď verbálna informácia je v rozpore s neverbálnym prejavom. V takomto prípade ide o iracionálne rozhodnutie podmienené vnútorným pocitom ktorý nás vedie. Niekedy sa na verbálnu komunikáciu dá použiť známy slogan - papier znesie všetko. Klamať alebo zahmlievať v neverbálnej komunikácii je o niečo ťažšie. Dá sa sčasti naučiť kontrolovať svoje gestá a mimiku, ale po niekoľkých minútach človek skĺzne k "pravdivej" gestikulácii.


Dorozumievanie neznamená len predávať informácie, každé vyjadrenie je súčasne správou o sebe, momentálnom rozpoložení a signálom k nejakej akcii. Na komunikáciu pôsobia osobnostné faktory: genetická informácia, prostredie, rôzne záujmy a názory, práca. Mimo osobnostných faktorov pôsobia na komunikáciu aj iné vonkajšie vplyvy (šum, pach, chudobná slovná zásoba, nahluchlosť a pod.). V náš prospech bude, ak si uvedomíme pri komunikácii tieto problematické vplyvy, ktoré sa nedajú odstrániť a uľahčíme si tým samotné dorozumievanie.
Nesmieme zabudnúť na jednu dôležitú vec – čo bolo raz už vypovedané, môžeme dodatočne opraviť alebo vysvetliť, ale nemôžeme to vziať späť. Preto je namieste uvedomiť si, že výroky ktorými môžeme niekomu alebo sebe ublížiť vždy dôkladne zvážime.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.