Poruchy osobnosti

Rozoznávame široké spektrum povahových vlastností, ktoré tvoria osobnosť, ochorenie porucha osobnosti sa však prejavuje neprimeraným správaním.

>> Móda >> Aktuálne >> Poruchy osobnosti

Porucha osobnosti je dlhodobý stav a prejavuje sa už v detstve. Vplyv na tomto ochorení majú dedičné predispozície od rodičov, získané vplyvy, výchova, škola, priatelia a prostredie v ktorom sa takýto človek zdržuje. Medzi charakteristické príznaky neprimeraného správania mimo štandardné chovanie zaraďujeme paranoju, hystériu, emočnú nevyrovnanosť, agresiu, narcizmus a podobne. Pacient môže trpieť na jednu poruchu, ale bežné sú aj ich kombinácie.

Základom liečby sú rôzne formy psychoterapie, individuálne alebo skupinovo vedené. Podpornou liečbou sú lieky, ktoré zmiernia úzkosť, depresiu, obmedzia agresiu a navodia emočnú vyrovnanosť. Nezanedbateľná je aj podpora najbližšej rodiny pri liečbe.

Hystéria sa prejavuje nadmerným prejavom svojich nálad, citov, emócii. Takéto osoby sú nestále a výrazne sústredené len na svoju osobu, bez záujmu o druhých. Častejšie sa prejavuje táto porucha u žien ako u mužov.

Paranoja sa prejavuje nedotklivosťou a podozrievavosťou. Človek trpiaci paranojou sa cíti byť dotknutý, podvedený, nedocenený a očakáva neustále nepriateľstvo a podraz od druhých. K takýmto "nepriateľom" pociťuje silnú nenávisť.

Narcizmus je vlastnosť, ktorá nemá priazeň u iných ľudí. Prejavuje sa nadradenosťou, stratou sebakritiky, namyslenosťou, samoľúbosťou a závisťou voči druhým.

Emocionálne labilné osoby sú náladové, impulzívne sa rozhodujú bez racionálneho podkladu, žijú len v prítomnosti. Povrchnosť sa prejavuje v citových vzťahoch, záujmoch a často sa nechajú ovládnuť výbuchom zlosti.

Asociálne osoby ignorujú akékoľvek spoločenské normy. Necítia vinu a obviňujú druhých zo svojich problémov. Sprievodnými javmi sú agresia, násilnosť a trestnosť. V dospelosti sa často dopúšťajú násilných trestných činov a končia vo väzení.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.