Otestujte sa, ako pôsobíte na druhých...

Femme pre vás pripravila zaujímavý test, ktorý vám napovie ako sa vidíte a ako pôsobíte na druhých ľudí. Prvý krok: Najskôr si prečítajte nasledujúce body a úprimne odpovedzte na ne ÁNO alebo NIE.

1. Som človek, ktorý sám seba pozná.

2. Som nedokonalá, a preto veci niekedy vnímam skreslene.

3. Reálne vnímam a hodnotím život, a preto si nenahováram lepšie motívy svojich činov, než zodpovedajú skutočnosti.

4. Niekedy očakávam, že ľudia majú podobné zásady ako ja sama.

5. Človek s priemernou pamäťou, si musí pamätať všetko podstatné zo svojho života. Nakoľko u mňa to tak je.

6. Nereálny pohľad na seba a klamstvá voči sebe, vedú k nevyrovnanosti a duševnej chorobe.

7. Nie raz sa pozastavujem nad sebou, ako som to bola schopná urobiť, v zmysle kladnom či negatívnom.

8. Ak sa vyvarujem všetkých chýb, môj život bude príkladným.

9. Na výsostne nepríjemné veci sa snažím zabudnúť.

10. Miera morálky ľudskej osobnosti sa určuje tým, ako sa človek obetuje za druhých

11. Poznajúc, čo si druhí ľudia želajú, znamená pomôcť im k tomu, aby toho dosiahli.

12. Cesta k životnej spokojnosti vedie cez potlačenie vlastných želaní, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné.

13. Nemením svoje vyrieknuté názory, dodržiavam : „ Čo vyrieknem, to platí!“

Vyhodnotenie:

Za každé ÁNO si zarátajte jeden bod

0-5 bodov: Žijete životmi druhých a riadite sa ich názormi. Občas sama sebe predstierate, že len Vy máte tú absolútnu pravdu! To je omyl, pretože jediná pravda nejestvuje.

6-10 bodov: Ste natoľko realistická, že chápete, že najťažšie je neklamať sama sebe.

11-15 bodov: Veľmi dobrý výsledok! Ste zdravo sebakritická, aj keď i Vám sa občas v zložitých situáciách sebahodnotenie a hodnotenie iných nepodarí. Väčšinou však ide len o výnimky.

16-20 bodov: Jedným slovom: Gratulujeme! Vidieť, že ste nad vecou, máte zdravý úsudok na seba aj na druhých.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.