Test: Ste svetáčka?

Svetáckosť je niečo, o čom si každý myslí, že to má, ale nevieme to definovať. Nie je to len odraz dômyselnosti alebo počtu nalietaných kilometrov, a nie je to celkom ani záležitosť tolerancie či flexibility. 

V skutočnosti je to o empatii – o schopnosti vidieť svet z pohľadu inej osoby a akceptovať jej postoj na fyzickej úrovni – z dôvodu absolútnej blízkosti ľudí -, ale aj na psychologickej úrovni. Ako sa planéta zmenšuje , znalosť sveta sa stáva nevyhnutnou pre pokojný a harmonický spôsob života. Je možno jednoduché  ukázať prstom na druhého a kritizovať  jeho obmedzený pohľad, no nie je také ľahké priznať si ho u samého seba.

Ak si tento test urobíte poctivo, zistíte, aký máte pohľad na svet. A ak treba, ukáže vám smer, ako si rozšíriť vlastný obzor.  

1. Myslíte si, že:

a) Cenzúra je nevyhnutná na zachovanie morálnych štandardov.

b) Mierna cenzúra môže byť potrebná, napríklad na ochranu detí.

c) Každá cenzúra je zlá.

2. Ak by ste cestovali do zahraničia a zistili by ste, že sú tam hygienické podmienky hlboko pod štandardom, na aký ste zvyknutá:

a) Pravdepodobne by ste sa celkom ľahko adaptovali.

b) Zasmiali by ste sa nad vlastným nepohodlím.

c) Pokúsili by ste sa čo najskôr ubytovať v päťhviezdičkovom hoteli.

3. Čítate niekedy časopisy, ktoré podporujú iné politické názory, ako sú tie vaše?

a) Nikdy.

b) Niekedy, ak sa k nim dostanem.

c) Áno, určite si dám tú námahu, aby si ich prečítala.

4. Pri čítaní beletrie:

a) Dávate prednosť čítaniu o ľuďoch, ktorí sú vám veľmi podobní.

b) Dávate prednosť čítaniu a o ľuďoch, ktorí sa od vás výrazne odlišujú.

c) Vychutnávate si útok do sveta, kde sú udalosti oveľa dôležitejšie než postavy.

5. S ktorým z týchto tvrdení najväčšmi súhlasíte?

a) V lepšej spoločnosti by sa zredukovala zločinnosť.

b) Ak by sa zločiny trestali prísnejšie, bolo by ich menej.

c) Kiež by som poznala odpoveď na problematiku zločinu. .

6. A) Ak vyznávate nejaké náboženstvo, myslíte si, že:

a) Všetky náboženstvá majú svojim veriacim čo ponúknuť.

b) Vaše náboženstvo je jediné „pravé“, hoci iné tolerujete.

c) Neveriaci nemajú dostatočnú morálku.

6. B) Ak nie ste veriaca, myslíte si, že:

a) Len obmedzení a hlúpi ľudia sú veriaci.

b) Náboženstvo môže byť nebezpečnou a zlou silou.

c) Náboženstvo je zrejme pre niektorých ľudí dobré.

7. Koľkými jazykmi okrem slovenčiny hovoríte?

a) Tromi a viacerými.

b) Jedným alebo dvoma.

c) Žiadnym.

8. Uvažovali by ste o vydaji za človeka inej rasy?

a) Áno.

b) Nie.

c) Nie bez toho, aby som si dôkladne nepremyslela rôzne problémy, ktoré sú stým spojené.

9. Väčšina vašich priateľov je:

a) Rovnaká ako vy.

b) Veľmi odlišná od vás a aj jeden od druhého.

c) V niečom ako vy a v niečom zasa nie.

10. Keď stretnete niekoho, kto nesúhlasí s vašimi názormi:

a) Užívate si diskusiu.

b) Pustíte sa do hádky a neovládnete sa.

c) Vyhnete sa hádke.

11. Myslíte si, že cudzinci, ktorí sa presťahujú na Slovensko:

a) Mali by sa úplne prispôsobiť našej kultúre.

b) Mali by sa pridŕžať presvedčenia svojho národa a svojich zvykov, ale naučiť sa po slovensky.

c) Môžu robiť , čo sa im zachce.

12. Myslíte si, že je možné mať fungujúci ľúbostný vzťah na diaľku?

a) Áno, vďaka emailu. Okrem toho, vzdialenosť roznecuje v srdci väčšiu lásku.  

b) Osobne by som do toho nešla, ale predpokladám, že u niektorých párov to funguje.

c) Nie, je to utópia.

13. Keď vaša priateľka urobí niečo, čo absolútne neschvaľujete:

a) Priateľstvo ukončite. Keby ste to nespravili, bolo by to od vás pokrytecké.

b) Poviete je, čo si o tom myslíte, ale neprerušíte s ňou kontakt.

c) Poviete si, že je to jej vec a správate sa k nej rovnako ako predtým.

14. Keď vidíte človeka, ktorý má veľa pírsingu a tetovania, máte pocit:

a) Neistoty.

b) Zvedavosti.

c) Opovržlivosti.

15. V oblasti sexu sa považujete za

a) Vynaliezavú.

b) Expertku.

c) Nesmelú.

16. Ak by vám ponúkli prácu v zahraničí:

a) Zbalili by ste sa a išli.

b) Dôkladne by ste zvážili všetky dôvody pre a proti.

c) Pravdepodobne by ste to odmietli. Dávate prednosť známemu pred neznámym.

17. Viete si svoje e-maily prečítať aj v zahraničí?

a) Ešte ste to neskúšali.

b) Nie.

c) Áno.

HODNOTENIE

Za každú odpoveď si pripočítajte tento počet bodov. 

1. a - 0, b – 3, c -5
2. a - 5, b – 3, c -0
3. a - 0, b – 3, c -5
4. a - 0, b – 3, c -5
5. a - 3, b – 0, c -5
6. A) a - 5, b – 3, c -0
6. B) a – 0, b – 3, c -5
7. a - 0, b – 3, c -0
8. a - 5, b – 0, c -3
9. a - 0, b – 5, c -3
10. a - 5, b – 3, c -0
11. a - 0, b – 3, c -5
12. a - 3, b – 5, c -0
13. a - 0, b – 5, c -3
14. a - 3, b – 5, c -0
15. a - 5, b – 3, c -0
16. a - 5, b – 3, c -0
17. a - 0, b – 3, c -5

75 až 90 bodovMáte na svet GLOBÁLNY pohľad.

Máte prirodzenú schopnosť akceptovať veci a ľudí takých, akí sú. Po pohľade do hĺbky duše človeka vidíte skôr podobnosť než odlišnosť. Keď spozorujete kultúrne rozdiely, ste schopná ľahko sa im prispôsobiť. Túto výnimočnú znášanlivosť a dômyselnosť možno podporilo vaše cestovanie po svete. Alebo je vaša vrodená svetáckosť výsledkom prirodzene empatickej povahy. Nech už bolo to semienko zasadené akokoľvek, starajte sa aj ďalej, aby rástlo. Ak by sa všetci ľudia na zemi správali ako vy, svet by sa stal slobodnejším a pokojnejším miestom.

55 až 89 bodovMáte na svet PANORAMATICKÝ pohľad.

Tak ako technológia zbližuje ľudí na svete, tak ste si vy potykali s globalizáciou. Tento typ hospodárskej a kultúrnej svetáckosti je vašou silnou stránkou; fungujete v kybernetickom priestore, podporujete voľný obchod, rozumiete sile globálnych trhov, veľa cestujete, pokúšate a používať cudzie slovíčka a zbožňujete kuchyne rôznych štátov. Keď sa však pozrieme viac do hĺbky, váš pohľad môže byť trochu oklieštenejší, než sa zdá na prvý pohľad. Hoci ste tolerantná voči všetkým kultúram, nemáte veľa priamych osobných skúseností s rôznorodosťou. Ak je to čo len trochu možné, pokúste sa prežiť aspoň polroka v zahraničí (kratšie návštevy cudzích krajín, dokonca i keď sa vyhýbate turisticky vychyteným miestam, vašu predstavu obmedzujú). Pokúste sa väčšmi nazrieť do hĺbky vecí. Inými slovami, pokúste sa pozerať na svet globálnejšie a budete vidieť ďalej a hlbšie.

54 bodov alebo menejMáte na svet OBMEDZENÝ pohľad.

Je oveľa jednoduchšie mať širší obzor a byť tolerantný, keď človek nemá pevné presvedčenie. Ak sa však prikláňa k silnej ideológii, či je orientovaná ľavicovo, alebo pravicovo, je ťažké vnímať a prijímať celý obraz. Prejdite si  tieto otázky ešte raz a všimnite si, kde ste získali málo bodov. Boli to otázky, ktoré sa týkali priamo osobného pohodlia? Dotýkali sa silných ideologických názorov? Alebo o šlo o otázky súvisiace s technologickými vymoženosťami či cestovaním po svete? Keď presne určite oblasť svojho obmedzeného vnímania, budete môcť rozšíriť svoje obzory. Je veľmi pravdepodobné, že seba alebo svoju kultúru považujete za svoju kultúru považujete tú, ktorá stojí morálne najvyššie. Ak sa vám podarí rozšíriť vlastné životné skúsenosti a prehĺbiť kontakt s inými kultúrami, vaša tolerancia dostane do normálu a váš pohľad na svet sa zlepší.

Z knihy Testy, ktoré vás odhalia – Robin Westen

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.