S renesančným chápaním života a krásy sa začal meniť oficiálny postoj spoločnosti k žene a vynoril sa problém lásky - ako prirodzeného ľudského práva.
Objavila prvok rádium, získala dve Nobelove ceny a porodila dve dcéry, z ktorých jedna je nositeľkou ďalšej Nobelovej ceny - MADAME CURIE.
...je slovo francúzskeho pôvodu a znamená príjemné, kultivované spoločenské správanie. Čo všetko to znamená v praxi? Čítajte...
Napriek dobe a stále intenzívnejším kontaktom so svetom sú na malom Slovensku mnohé bežné veci vnímané ako neobvyklé...
...je kozmetická poradkyňa a vizážistka, ide o veľmi príjemnú dámu, plnú optimizmu, ktorá vám s radosťou a fundovane odpovie na vaše otázky týkajúce sa "krásy".
"Je to fyzicky náročná profesia... Ale, podľa môjho názoru, ženy navrhujú a vyrábajú - pre ženy - krajšie šperky ako muži, takže zlatníčky asi nevymrú..."
Na Slovensku sa každoročne evidujú prípady týraných detí. Toto číslo mohlo byť oveľa menšie, keby ľudia naokolo boli viac všímaví.
V rámci pracovno – právnych vzťahov sa ako zamestnanci môžeme dostať do neštandardných situácií. Jednou z nich je nevyplatenie mzdy.
Nie vždy doprajeme naším nohám, takú starostlivosť, akú si zasluhujú a potom sa čudujeme, že sú suché, bolia nás a vyskytujú sa "nejaké problémy"...
...patrí k "trendovej" slovnej zásobe. Za workholikov sa však zvyčajne nepovažujú tí praví... Praví workholici sa tejto "nálepke" bránia.
Volám sa Jana, pochádzam z Banskej Bystrice a žijem spolu so svojim manželom - Nórom a dvomi deťmi neďaleko Osla na ostrove Jeloy...
Ako ovplyvnili svetové náboženské sústavy, ktorých tvorcami sú anonymné kolektívy mužov, sebavnímanie a sebahodnotenie ženy...
Chystáte sa na pracovný obed a hodláte na svojho obchodného partnera alebo klienta urobiť dobrý dojem? Nezabudnite na detaily.
Jej romány vychádzali vo všetkých svetových jazykoch. Bola presvedčená, že dejiny literatúry sú dejinami zápasov proti bezpráviu a za slobodu - FRANCOISE SAGANOVÁ
Za posledné roky sa na Slovensku veľa zmenilo, a s týmito zmenami sa zviditeľnili i skutočnosti, ktoré doteraz akoby neexistovali... Jednou z nich je násilie páchané na ženách.
Pripravili sme rozhovor so ženou podnikateľkou, ktorú pred niekoľkými rokmi túžba po poznaní zaviala do zahraničia a rada by teraz ponúkla niečo nové.
Ako každé prostredie aj internet má svoje etické pravidlá. Ich nedodržiavanie respektíve ignorovanie sa stáva našou vizitkou.
Spolu s rôznymi kapitalistickými výdobytkami dorazila na Slovensko aj vymoženosť najať si súkromného detektíva. Jedna hodina sledovania...