Je mnoho situácií, ktoré vyžadujú náhle zvýšené výdavky... V takejto núdzi vypomôže okamžite (a bez nároku na odmenu) kreditná karta.
Príslušníci strednej vrstvy používajú mobil veľmi často na upevňovanie svojho imidžu zaneprázdnenosti a vysokého životného tempa...
Tak ako bolo socialistické rozkrádanie v porovnaní s tým kapitalistickým iba detskou hrou, aj pri porovnávaní špicľovania sa môžeme nad tým minulým iba pousmiať...
Máte rozporuplné informácie o geneticky upravovaných potravinách a chcete sa im radšej vyhnúť? Všímajte si údaje na obaloch potravín.
...vyjde draho... Alebo: ak nepatríte k "dobrodruhom", pre ktorých sú nízke ceny tým správnym adrenalínovým športom či lotériou, nedajte sa nimi zlákať.
21. januára sa hlavnou udalosťou dňa všetkých nórskych médií stala skutočnosť, že princezná Mette Maritt, manželka následníka trónu Hakona Magnusa, práve rodí.
Práca Au-pairky je azda najjednoduchšia forma, ako v stráviť určitý čas v zahraničí, naučiť sa cudzí jazyk a navyše nemať výdavky na stravu či bývanie.