Pomocník pri riešení neplodnosti

Napísal Mária Halajová 30. júl 2014

Podľa posledných výskumov, jednou z možností, ako zvýšiť šance mimotelového oplodnenia, je optimálne posúdenie kvality embryí a selekcia embryí s najvyššou pravdepodobnosťou uhniezdenia.


Jednoduché!
Ale ako zistiť, ktoré embryo je s istotou to najkvalitnejšie a najschopnejšie? S touto otázkou si lámali vedci hlavu na celom svete, až sa nakoniec podarilo zostrojiť prístroj, ktorý je okrem nepretržitého monitorovania schopný zabezpečiť takmer identické prostredie a podmienky, aké poskytuje zrodu nového života telo matky.

Mikroskop už nestačí

Ešte donedávna boli embryológovia odkázaní na prácu s mikroskopom a klasickým inkubátorom. Zber informácií sa vykonával vybratím embryí z prístroja a krátkym pozorovaním pod mikroskopom, čo znamenalo jednak manipuláciu s nimi, vystavovanie do neprirodzeného prostredia a tiež neustále vyrovnávanie prostredia v inkubátore po jeho otváraní a zatváraní. Kvalita embryí sa hodnotila na základe ich schopnosti rýchlo sa deliť. Prax však ukázala, že nie to ako rýchlo, ale to v akých intervaloch sa presne delia je rozhodujúce a smerodajné. Na to aby embryológovia získali údaje o týchto intervaloch musel vývoj medicínskej techniky zapracovať a zostrojiť high-tech inkubátor so vstavanou kamerou, s mimoriadne citlivými senzormi a so schopnosťou zabezpečiť nerušenú kultiváciu a stabilné podmienky pre správny a prirodzený vývoj. „Tento morfokinetický spôsob hodnotenia kvality embryí pomáha vybrať na vklad do maternice (embryotransfer) embryo s najvyšším potenciálom pre uhniezdenie spomedzi všetkých pozorovaných. Tou najpodstatnejšou správou je, že toto sledovanie a morfokinetické hodnotenie prináša nové možnosti a zvyšuje šance na otehotnenie aj u pacientok, ktorých liečba bola v minulosti neúspešná“, povedal MUDr. Peter Harbulák, PhD., vedúci lekár GYN-FIV a.s. a hlavný organizátor a odborný garant medzinárodného kongresu VITA NOVA.
 Popis fotografie:
Na obrazovke embryoskopu je vidieť misku s embryami jednej pacientky. Vďaka nepretržitému monitorovaniu je možné ich odlíšiť. Zelené embryo je najkrajšie, vhodné na transfer – prenos do maternice matky. Modré embryá sú vhodné na zamrazenie a červené sú také, ktoré nie sú dobré. Zabudovaná kamera zaznamenáva priebeh delenia každého jedného embrya Vďaka tomuto záznamu presne vidieť, v akých časových intervaloch sa bunky embrya rozdelili.

Zdroj foto: archív MUDr. Petra Harbuláka, PhD.


Jedno alebo dvojičky

To, že sa za posledné roky zvýšil priemer viacplodových tehotenstiev, nie je náhoda. Ako hovorí MUDr. Peter Harbulák: „Najčastejšou príčinou viacplodovej gravidity je vloženie dvoch embryí do maternice s cieľom zvýšiť šance na úspech.“ V mnohých prípadoch neplodných párov je najväčším nepriateľom práve čas a po dovŕšení tridsiateho piateho roku ženy zo šance na počatie výrazne ubúda. Preto sa pri mimotelovom oplodnení zavádzajú do tela matky embryá hneď dve. Ak by sa jedno neujalo, je ešte šanca na to druhé. Veľakrát sa však ujmú obe a zatiaľ čo sa nádejní rodičia radujú dvojnásobne, gynekológovia a pôrodníci zalamujú rukami. Upozorňujú na možnosť určitých komplikácií, typických pri každom i spontánnom viacplodovom tehotenstve. „Snahou odborníkov v asistovanej reprodukcii je teda zefektívniť výber najkvalitnejších embryí na transfer, následne znížiť počet embryí prenášaných do maternice avšak bez zníženia šance na úspešnú liečbu. Takúto možnosť nám v súčasnosti ponúka práve tento medicínsko-technický vynález, inkubátor so super schopnosťami“, dodáva na záver MUDr. Harbulák.
 

Popis fotografie:

EmbryoScope je vstavaný trojplynový inkubátor, ktorý umožňuje rýchlu a presnú koncentráciu CO2, ktorú vyrovnáva za menej ako 3 minúty po uzavretí komôrky. Využíva najmodernejšiu digitálnu techniku pri monitorovaní vývoja embrya a dokáže pre embryá v laboratórnych podmienkach vytvoriť takmer rovnako prirodzené prostredie, aké je v tele matky. Embryá nielenže monitoruje, ale zároveň minimalizuje manipuláciu s nimi. Na základe vyhodnotení a zberu údajov počas kultivácie selektuje najživotaschopnejšie embryá.

Zdroj foto: archív MUDr. Petra Harbuláka, PhD.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.