Alergia pod drobnohľadom

Napísal Katarína Országhova 03. december 2013

Diagnostika alergií na Slovensku prešla za posledné roky mnohými pozitívnymi zmenami, ktoré sú prínosom nielen pre alergológa, ale aj pre alergika.


Aj vďaka novej multiplexovej diagnostickej metóde v laboratóriách synlab slovakia je možné odhaliť jednotlivé zložky alergénov, krížovoreagujúce alergény a tiež silu alergizácie.

Súčasné metódy laboratórnej diagnostiky dokážu určiť s veľkou presnosťou typ aj závažnosť alergie. “Alergén sa skladá z mnohých zložiek, určité sú majoritné a alergizujú pacienta. Našou úlohou je zistiť príčinný alergén, a ktorá jeho zložka je pre alergika riziková,” vysvetľuje odborný garant pre klinickú imunológiu a alergológiu PharmDr. Anna Keleová, CSc., z laboratórií synlab slovakia. Pomocou diagnostiky, ktorá prebieha na molekulárnej úrovni, dokážeme odhaliť až 112 komponentov z 51 rôznych zdrojov alergénov. Metodika umožňuje merať špecifické protilátky (IgE - imunoglobulín E) aj pre jednotlivé bielkovinové časti daných alergénov.

“Termo” alergény
Termostabilné a termolabilné alergény sú zaujímavé skupiny pri potravinách. “Podľa komponent a ktorá zložka z alergénu prevažuje, vie lekár určiť, v akej forme je daná látka alergénom. Niekedy napríklad stačí potravinu povariť alebo upiecť a môže sa konzumovať ďalej, čiže teplo ničí alergenicitu,” hovorí Anna Keleová a zároveň upozorňuje: “sú zásobné proteíny, ktoré sú aj napriek tepelnej úprave stabilné a stále spôsobujú potravinovú alergiu. Tieto zapríčiňujú anafylaktické reakcie, ktoré môžu končiť až smrťou.” V takýchto prípadoch sú moderné metódy diagnostiky nápomocné.

Prínos pre lekára
Molekulárna diagnostika umožňuje lekárovi presnejšie stanovenie diagnózy. Podáva mu komplexné informácie o senzibilácii pacientov a odhaľuje možné riziko závažných reakcií súvisiacich s potravinami. Vďaka skrížene reagujúcim proteínom odhaľuje neočakávané senzibilácie a pomáha identifikovať špecifické IgE protilátky u pacientov ktorí nereagujú na špecifickú imunoterapiu. Ďalšou veľkou výhodou je aj obmedzenie už spomínaného rizika závažných anafylaktických reakcií.

Laboratórne prevádzky synlab slovakia s.r.o. sú akreditované podľa STN EN ISO 15189. Zoznam laboratórnych prevádzok: Bratislava, Košice, Prešov, Ilava, Púchov, Komárno.

Viac informácií nájdete na http://www.synlab.sk.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.