Liečba „šitá na mieru“...

... zvyšuje pacientom šance na kompletné chirurgické odstránenie nádoru a vyliečenie pacienta. 


Biologickými indikátormi ochorenia sú BIOMARKERY. Nazývajú sa tak špecifické gény alebo proteíny, ktoré nadmerne využíva nádorová bunka. Vďaka určeniu špecifického biomarkeru, terapeut presnejšie stanoví prognózu a cieľ liečby.  Monoklonálne protilátky blokujú receptor pre epidermálny rastový faktor (EGFR), dôsledkom čoho zastavia delenie nádorových buniek, rast nádoru a tvorbu metastáz.

Personalizovaná cielená liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka sa stala realitou až po objavení takzvaného KRAS génu, ktorý je bežne prítomný v každej bunke. Podieľa sa na regulácii rôznych bunkových procesov, ako napríklad delenie alebo prežívanie bunky. Nebezpečným sa stáva vtedy, ak sa v dôsledku poruchy jeho genetickej štruktúry stane spúšťačom rakovinotvorných procesov. 
Vyšetrenie prítomnosti mutácie v KRAS géne je dostupné na špecializovaných pracoviskách a robí sa z odobraného tkaniva nádoru pri operácii alebo zo starších vzoriek. Súčasné vedecké poznatky a laboratórne techniky umožňujú na základe jednoduchého testu zistiť stav KRAS génu a podľa jeho výsledku môže onkológ odporučiť  najefektívnejšiu liečbu pre konkrétneho pacienta. O možnostiach KRAS testu by sa mali pacienti informovať  u svojho lekára.

Web stránka www.rakovinacreva.sk ponúka pacientom a ich blízkym množstvo informácií o personalizovanej liečbe, KRAS géne a odpovede na množstvo otázok súvisiacich s rakovinou hrubého čreva a konečníka.

Ako môže pacient ovplyvniť úspech svojej liečby
Pri liečbe onkologických ochorení je dôležité, aby pacient bojoval, bol aktívny pri svojej liečbe a aby komunikoval so svojím onkológom. Nemal by zabúdať na svoje práva - právo na informácie, právo na kvalitu, právo na inovácie. Poskytovaniu právneho poradenstva a právnej ochrany pacientov sa venuje Občianske združenie Právo pacientov, ktorého podpredsedom je Mário Radačovský. „Pred 13 rokmi vstúpila aj do môjho života rakovina. Nebolo to ľahké, ale dnes som zdravý a s odstupom času viem, že najdôležitejšie bolo moje odhodlanie nevzdať sa za žiadnu cenu,“ uviedol Mário Radačovský. „Človek nesmie prestať bojovať, lebo ani tie najlepšie lieky a lekári nedokážu to, čo ľudská psychika. Pýtajte sa, zaujímajte o svoju chorobu a zisťujte, aké sú možnosti vašej liečby,“ dodáva M. Radačovský.

Viac informácií najdete na www.pravopacientov.sk.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.