Kalendáre v minulosti a dnes

Napísal femme, Hairbo 12. december 2018

Ľudia už oddávna zaznamenávajú čas pomocou dní týždňov, mesiacov i rokov. Z tohto dôvodu kalendárny systém prešiel dlhým a náročným vývojom. V dnešnej dobe je kalendár neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. 

kalendar uni 12

Meranie času sa odvíja od pozorovania pravidelne sa opakujúcich astronomických cyklov. Podľa toho sa tiež kalendáre delia na lunárny, solárny a lunisolárny. Deň v lunárnom kalendári začína väčšinou súmrakom a rok je rozdelený do dvanástich cyklov, ktorý trvá 354 dní. Niekedy sa preto vkladá priestupný mesiac, aby došlo k vyrovnaniu s realitou.

Babylonský kalendár je považovaný za najstarší lunárny kalendár, ktorý vznikol okolo roku 3500 pred naším letopočtom v babylonskej ríši. Mesačné cykly trvajú 29,5 dňa, preto sa dĺžky mesiacov v babylonskom kalendári striedali po dvadsiatich deviatich a tridsiatich dňoch. Rok v babylonskom kalendári teda trval 354 dní. 

Islamský kalendár zaviedol kalif Umar v roku 637 a začiatok islamského kalendára tvorí hidžra (rok 622 kresťanského letopočtu), teda deň, v ktorom sa prorok Mohamed vydal na svoju púť z Mekky do Mediny. Kalendár má dvanásť mesiacov, ktoré majú striedavo dĺžku dvadsaťdeväť alebo tridsať dní. Dvanásty mesiac môže mať dvadsaťdeväť aj tridsať dní. Rok trvá 354 dní, prestupný o deň dlhšie. Po devätnástich rokoch vždy nasleduje jedenásť rokov priestupných.

Nástupom vyspelejších civilizácii prišli aj presnejšie typy kalendárov (solárne a lunisolárne), ktoré nahradili či skombinovali lunárny kalendár.

Solárny typ závisí od obehu Zeme okolo Slnka, ktorý trvá 365,25 dňa. Rozdelený je na štyri ročné obdobia, ktoré sú ohraničené rovnodennosťou a slnovratmi. Dĺžka roka je 365 dní, raz za štyri roky nastáva rok priestupný, ktorý je o jeden deň dlhší. Na rozdiel od lunárneho kalendára začína v solárnom type deň úsvitom.

Lunisolárny typ je tiež založený na solárnom roku, rozdelený je však na dvanásť mesiacov s rôznymi dĺžkami. Navyše kopíruje členenie týždňov podľa lunárneho typu.

Mayský kalendárvznikol kombinovaním rôznych kalendárnych systémov, ktoré boli paralelné. Systém bol rozčlenený na občiansky kalendár Haab(rok mal 365 dní, 19 mesiacov – prvých 820 dní, posledný potom päť dní), posvätný mayský kalendárTzolkin( trval 260 dní).  Poznali aj deň NULA – deň narodenia Venuše.

Aztécky kalendár nebol tak vyspelý ako mayský a je tvorený súborom kalendárnych znakov. Náboženský kalendár Aztékov Tonalpohualli(rok mal 260 dní) a bol vytvorený dvoma paralelnými kalendárnymi systémami. Aztékovia využívali tiež slnečný kalendárXiuhpohualli, ktorého dĺžka bola 365 dní a rozdelený bol do devätnástich mesiacov. Tonalpohualli a Xiuhpohualli sa kombinujú v takzvanej kalendárnej rade trvajúcej päťdesiatdva rokov.

Keltský kalendár je lunisolárny typ kalendára.Príroda v živote Keltov zohrávala dôležitú úlohu, preto ich kalendárny systém vychádza z nej a jednotlivé mesiace nesú názvy stromov.

TIP: K Vianociam fotokalendár od Happy Foto

Darujte k Vianociam Novoročný fotokalendár vytvorený z vlastných fotografií. Okrem samotného darčeka blízkych, určite poteší aj to, že ste ho vytvorili vlastnými rukami. Fotokalendár môžte vyplniť fotografiami z dovoleniek, rôznych podujati, rodinných osláv, sviatkov atď. Pri jeho výrobe budete mať k dispozícii veľký výber rôznych predlôh, pozadí a zaujímavých efektov. Výroba prebieha digitálnou tlačou na kvalitný papier alebo vyvolaním na značkový fotopapier (kalendáre označené ako „deLUXE“). Na tvorbu môžte použiť jeden z troch spôsobov - program HappyFoto DESIGNER, online DESIGNER cez webový portál www.happyfoto.sk aj novú aplikáciu HappyFoto MOBILE. Doba spracovania objednávky sú 3 pracovné dni. 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.