Postrach rodičov ADHD

ADHD nie je poruchou len dnešnej doby, ale objavuje sa v rodinách celé generácie, preto sa predpokladá, že určitú úlohu zohrávajú gény ako aj prostredie.

Vedci stále presne nedokážu určiť príčiny, ktoré vedú k vzniku ADHD. Na jednom sa však dokážu zhodnúť a to, že zo štúdií s použitím pokročilých techník zobrazovania mozgu, pri ochorení ADHD sa potvrdilo určité abnormálne fungovanie mozgu.
Môže sa vyvinúť z vrodených biochemických faktorov, vplyvom toxických látok (napr.olovo), poškodeniami počas prenatálneho vývoja – alkohol a fajčenie počas tehotenstva, ako aj následkom poškodenia mozgu pri úraze.

PREJAVY

Deti s ADHD majú problémy so sústredením, často sú roztržité, veľa ráz nedokážu dlhšiu dobu zostať pri jednej činnosti, v škole vyrušujú a majú časté zmeny nálad. Pri nevhodnom prístupe zo strany školy, takéto deti majú okrem problémov zo správania aj s prospechom, napriek ich veľakrát nadpriemernej inteligencii. Mnohé deti s ADHD si nedokážu nájsť kamarátov, čo ich vedie k izolácii v kolektíve a následne k ich osamelosti.
Pri prvých náznakoch takéhoto správania je treba navštíviť psychológa – kvalifikovaného odborníka, ktorý dokáže správne určiť diagnózu, pretože v súčasnej dobe ide mnohokrát aj len o nevychovanosť dieťaťa.
Pri správnej diagnostike je možné liečiť symptómy ADHD a tým uľahčiť život dieťaťu ako aj okoliu.

SYMPTÓMY

Z odborného hľadiska sa symptómy ADHD delia do dvoch základných skupín.

Pre prvú skupinu sú charakteristické poruchy sústredenia detí. Prejavuje sa to častým zabúdaním povinností a predmetov. Ťažko deti s ADHD udržia pozornosť pri školských povinnostiach ako aj pri hre. Na druhých pôsobia, akoby ich ignorovali a preto sa veľakrát odmietnu zapájať do spoločných aktivít, ktoré si vyžadujú sústredenie. Na druhej strane pôsobia podráždene, pretože sa ľahko dajú vyrušiť vonkajšími podnetmi.
Druhá skupina symptómov sa prejavuje impulzívnosťou – hyperaktivitou. S ADHD sa môžu objaviť aj ďalšie poruchy učenia. Uvádza sa, že až 44 percent detí s ADHD majú ďalšiu psychickú poruchu, napríklad poruchu čítania (dyslexia), písania (disgrafia), pravopisu (dysortografia), či poruchu matematických schopností (dyskalkúlia).

Z vonkajších hyperaktívnych prejavov na seba priťahujú pozornosť neposednosťou a nekontrolovateľnými pohybmi rúk a nôh. Mnohé z nich sú veľmi uvravené, v diskusii prerušujú kamarátov, skáču im do reči a sú veľmi hluční. Impulzívnosť sa prejavuje rýchlymi a neprimeranými reakciami, špatným pochopením vlastných pocitov, ktoré nedokážu ústne vyjadriť.
Na vzniku ADHD sa dedičnosť podieľa až v 75% a z výsledkov odbornej štúdie vyplýva, že približne polovica rodičov, ktorí trpeli ADHD, má dieťa s rovnakou poruchou. ADHD sa približne trikrát častejšie vyskytuje u chlapcov než u dievčat.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.