EPZP...

… pod touto skratkou sa skrýva - európsky preukaz zdravotnej poisťovne, ktorý je aktuálny hlavne v období dovoleniek, jeho výhody a nevýhody nájdete v článku.

>> Móda >> Aktuálne >> EPZP...

Tento typ poistenia je vhodný hlavne pre krátkodobé cesty mimo našu republiku do krajín Európskej únie (EÚ) alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Medzi krajiny EHP patria Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarska konfederácia. Členské štáty EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva , Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.

Nárok na tento typ poistenia má každý poistenec s platným poistným vzťahom. EPZP sa využíva aj na krátkodobé študijné pobyty a stáže, brigády či pracovné cesty, nakoľko jeho platnosť je až 5 rokov. Žiadosť o vydanie EPZP môže byť podaná osobne alebo písomne na príslušnú zdravotnú poisťovňu ako aj elektronickou podobou cez formulár na príslušnej internetovej stránke zdravotnej poisťovne (ZP). ZP je povinná vydať EPZP do 30 dní od podania žiadosti. V prípade, že poistenec nestihol včas podať žiadosť, ZP mu vydá náhradný certifikát k EPZP, ktorý dočasne nahrádza EPZP, ale nie je alternatívou k EPZP.

Preukaz EPZP poskytuje niekoľko výhod oproti komerčnému cestovnému poisteniu v krajinách EÚ a EHP. Zdravotná starostlivosť nie je obmedzená maximálnou finančnou čiastkou, vzťahuje sa v členských štátoch aj na chronické ochorenia, ktorej predchádza dohoda s vami a vašou ZP. Poistenec s EPZP má nárok na zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú napojené na systém verejného zdravotného poistenia v členskom štáte EÚ.
Nakoľko sa tento typ poistenia nevzťahuje na napríklad na prevoz do SR, asistenčné služby ako aj honoráre lekárov, je vhodné pri EPZP využiť aj komerčné poistenie.

Viac informácii si môžete vyhľadať na príslušných internetových stránkach ZP.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.