Väčšina z nás, si voľnom čase s radosťou spraví test, ktorý nám čo - to napovie o nás...
Ste závislá na pochvale svojho partnera, alebo vám k pocitu šťastia stačí vlastný názor na vec? Odpovedzte na nasledujúcich osem otázok...
Presnejšie povedané, ste "mučeníčkou lásky"? Vzdávate sa v mene lásky sebaúcty, dôstojnosti, celistvosti a vlastných názorov na život? Otestujte sa.