„Každá z nás ponúka prieteľom unikátnu ingredienciu, ktorá upevňuje priateľstvo,“ hovorí sociologička B.J. Gallagherová, autorka knihy Friends Are Everything. Tento test ukáže, prečo vás priatelia majú rad...
Vždy vás zaujímalo, čo k vám ľudí priťahuje? Urobte si tento test a objavte svoju silu príťažlivosti.