Aj seniori vedia byť prezieraví investori

Hoci mnohí seniori už veľmi dobre ovládajú smart zariadenia a sú aktívni aj na sociálnych sieťach, veľká časť, najmä vekovo najstarších, ešte žila v dobách „dôvery“ a ich dôverčivosť z nich dnes často robí terč pre podvodníkov.

poistne_podvody

V dobe digitalizácie sú starší ľudia často terčom podvodníkov. Odborník radí, ako znížiť riziko na minimum.

V dobrej snahe tak svojimi zlými rozhodnutiami prichádzajú o celý majetok. „Je nesmierne dôležité byť obozretný, a to aj v dnešnej dobe, kedy všade naokolo prevláda vplyv digitalizácie. Obzvlášť to platí pre staršiu generáciu, resp. pre ľudí, ktorí nie sú v tejto oblasti veľmi zorientovaní,“ konštatuje Marek Sokol, garant pre sektor úverov UNIVERSAL maklérsky dom. Tá patrí k najväčším maklérskym spoločnostiam pôsobiacim na slovenskom trhu.

Rizikové faktory

Pokiaľ ide o najväčšie rizikové faktory, odborník upozorňuje, že so seniormi je často spájaná napríklad situácia v súvislosti s investovaním, kedy podvodníci ponúkajú až príliš vysoké zhodnotenie finančných prostriedkov za veľmi krátku dobu, čo na prvý pohľad znie veľmi lákavo. „To je však prakticky nemožné, pokiaľ máme zachovať aj primeranú mieru rizika. Zároveň je veľmi dôležité nechať, a to akémukoľvek klientovi, dostatočný priestor na porozumenie a zhodnotenie daného produktu. V žiadnom prípade by nemal byť klient vystavený časovému nátlaku,“ prízvukuje Marek Sokol. Pri väčších investíciách, a ďalších dôležitých finančných rozhodnutiach tak odporúča, aby sa seniori nebáli takéto konzultovať napríklad so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí pravdepodobne budú vedieť pomôcť odhaliť prípadné podvodné praktiky.

Dôraz na finančnú gramotnosť

Práve digitálna doba a vek seniorov ešte viac zvýrazňuje potrebu vzdelávania tejto zraniteľnej skupiny obyvateľstva a zvyšovania jej finančnej gramotnosti.

Hoci najbližšia rodina môže byť veľmi nápomocná, seniori sa môžu obrátiť pri akýchkoľvek finančných otázkach či obavách aj na finančných odborníkov renomovaných a overených spoločností, ktorí vedia nielen pomôcť vysvetliť finančné pojmy, riziká, ale aj zorientovať ich vo finančných produktoch vrátane investícií, resp. celkovo zvýšiť ich finančnú gramotnosť. „Finančné sprostredkovanie je založené na budovaní vzťahu s klientom, kde sa počas celej doby komunikácie buduje vzájomná dôvera,“ podotýka.

Regionálne rozdiely síce môžu určitým spôsobom vplývať na gramotnosť ľudí, a to napríklad z dôvodu prístupnosti k informáciám prostredníctvom internetu, či televízie u seniorov žijúcich v mestách a na vidieku, no aj v tomto prípade sú podľa odborníka možnosti vzdelávania vo finančnej gramotnosti. „Je možné napríklad v zastúpení obecného úradu zorganizovať vzdelávaciu besedu, prípadne iný obdobný program napríklad aj s finančným sprostredkovateľom, či iným odborníkom z praxe, prostredníctvom ktorého by sa dokázala zabezpečiť vyššia informovanosť v oblasti financií,“ pripomína Marek Sokol. V dnešnej dobe  existuje tiež množstvo relácií, kde aj seniori dokážu čerpať užitočné informácie, a to nielen prostredníctvom internetu, ale aj cez niektoré televízne kanály.

Investovať? Aj v staršom veku

Hoci mnohí seniori boli v minulosti zvyknutí šetriť si do pančušky alebo na sporiace účty, v súčasnosti vzhľadom na infláciu a nízke sadzby na sporiacich či termínovaných účtoch je to skôr prepad hodnoty peňazí. Ako však podotýka odborník, aj seniori môžu investovať prezieravo a je možné skutočne nájsť riešenie každému individuálne, teda nevynímajúc staršiu generáciu klientov. „Samozrejme, berieme ohľad aj na to, že s pribúdajúcim vekom sa môže meniť investičný zámer z vlastného sporenia na sporenie pre vnúčatá a podobne,“ konštatuje Marek Sokol. V pokročilejšom veku dokážu seniori podľa neho zhodnocovať svoje úspory napríklad cez dlhopisy, prípadne prostredníctvom realitného fondu, ktorý dosahuje síce nižšie, no dlhodobo stabilné výnosy bez výkyvov. Popri príklade podčiarkuje aj fakt, že takéto investície, resp. finančné prostriedky sú dedičné. „V pokročilejšom veku je možné nastaviť investíciu, ktorá by prinášala aj určité zhodnotenie, čo v prípade sporenia „do vankúša“ absentuje. Dokonca takáto forma domáceho sporenia vytvára určitú dávku rizika, čoho dôkazom sú už mnohí podvedení dôchodcovia. Naopak, v prípade investovania okrem toho, že sú peniaze chránené, tak sú, samozrejme, aj dedičné, takže v žiadnom prípade by o tieto finančné prostriedky rodina neprišla,“ dodáva odborník UNIVERSAL maklérsky dom.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.