Najčastejšie omyly spojené s investovaním

RADÍ: Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS. Aktuálne sme svedkami silného trendu tzv. demokratizácie investovania. Teda dostupnosti veľkého počtu investičných nástrojov širokému spektru záujemcov.

graf_0917_1200x800

1.     OMYL: Stále prevláda predstava, že investovanie je len pre bohatých a bežný človek na investovanie nemá peniaze (38 %)

Aktuálne sme svedkami silného trendu tzv. demokratizácie investovania. Teda dostupnosti veľkého počtu investičných nástrojov širokému spektru záujemcov. Investičné spoločnosti si uvedomujú silu a potenciál retailu, teda bežných ľudí a stále viac ponúkajú produkty od niekoľkých desiatok eur, ako minimálnu investíciu. Len na Slovensku majú domácnosti na účtoch v bankách viac ako 46 mld. EUR.

PRAVDA: Práve u bežných ľudí je potreba investovania oveľa väčšia ako u bohatých. Pretože výdavky im prudko stúpajú a pokiaľ príjmová stránka rozpočtu stagnuje, rodina chudobnie. Investovanie by malo byť základným prvkom finančného plánu pre ľudí, ktorí potrebujú kapitál a majetok uchovávať, ochrániť ho a finančne sa pripraviť na dôstojný dôchodok, ktorý štát nevie budúcim dôchodcom garantovať.

2.     OMYL: S investovaním je spojené vyššie riziko straty (33 %), Hodnota investície môže klesnúť (25 %)

PRAVDA: Riziko investovania je inými slovami kolísanie hodnoty. Čím viac investícia kolíše, tým je považovaná za rizikovejšiu. Zásadná veličina je tu však čas. Investovanie je o čase. Ak má investor dostatok času, môže rizikovú investíciu zmeniť na investíciu bezpečnú s vysokým potenciálom výnosu. 

Neinvestovaním sa človek vďaka inflácii dokáže pripraviť o nemalé prostriedky. Napríklad, pri vklade 5.000 € vďaka inflácii vo výške 13,6 % (júlová inflácia v SR), dochádza k znehodnoteniu vkladu za jeden rok o 680 €, inými slovami každý deň prichádza o takmer dve eurá vrátane sobôt a nedieľ.

3.     OMYL: Nevyznám sa v tom, nerozumiem tomu (29 %), Mám o tom málo informácii (17 %) 

PRAVDA: Nikto neočakáva, že by ľudia mali byť investiční machri a mali by si sami vyberať komplikované investičné schémy. Dnes si môžu vybrať konkrétne investičné portfólia navrhnuté podľa konkrétnych potrieb a aktuálnej finančnej situácie. Mnohé spoločnosti ponúkajú riešenia pre investičných laikov, bez akejkoľvek potreby sa o investíciu starať. To znamená, že človek podpíše zmluvu, nastaví trvalý príkaz a investičná spoločnosť spravuje investície presne podľa zmluvne dohodnutých podmienok. Pre bežných ľudí sú napríklad vhodné tzv. programy pravidelného investovania.

tabulka_181022

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.