Každý desiaty Slovák v produktívnom veku má dlhy po splatnosti

Nejaký záväzok po splatnosti má 8 % Slovákov. V produktívnom veku (25 – 54 rokov) má dlhy po splatnosti dokonca každý desiaty Slovák (10 %). Polovica dlžníkov (51 %) so záväzkami po splatnosti má nesplatené splátky bankových úverov, zatiaľ čo takmer tretina (viac ako 31 %) dlhuje splátky úverov nebankovým subjektom.

freepik_chudoba_1218

V predchádzajúcom prieskume z roku 2020 dominovali neuhradené splátky nebankových úverov (40 %), nasledované nesplatenými pôžičkami od bánk (36 %). Tretí nezaplatené záväzok v poradí (viac ako 16 %) predstavujú poplatky za služby, ako sú telefóny, internet atď. a nasledujú neuhradené poplatky za bývanie (nájomné, energie atď.). Nezaplatené záväzky slovenských domácností zisťoval prieskum spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

Vlani muselo odložiť splácanie svojich dlhov ešte viac Slovákov (13 %). Boli to častejšie muži ako ženy a vo všeobecnosti ľudia v strednom veku 45 až 54 rokov (15 %). Dlžníci majú najčastejšie záväzky po splatnosti vo výške 500 až 5 000 EUR (43 %) alebo do 500 EUR (33 %). V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom v roku 2020 sa zvýšil podiel väčších dlhov po splatnosti: dlhy po splatnosti vo výške 500 až 5 000 eur malo 40 % respondentov a znížil sa podiel menších nesplácaných dlhov: nesplácané dlhy do 500 eur uviedlo 40 % Slovákov.

„Z výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že dlhy po splatnosti má len o necelé jedno percento viac Slovákov ako v predchádzajúcom roku, ale zároveň sú tieto dlhy väčšie ako predtým, resp. zvýšili sa nesplatené splátky bankových úverov v porovnaní s nesplatenými splátkami nebankových úverov. Zodpovedá to skúsenostiam z minulého roka, keď ľudia v súvislosti s koronavírusom začali odkladať platby a hromadiť úspory, aby boli schopní zaplatiť najnutnejšie výdavky a viac zvažovali, či budú mať prostriedky na úhradu záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľských úverov.“ uvádza Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Najčastejším dôvodom nesplácania (50 %) je strata zamestnania, oveľa častejšie u mužov (61 %) ako u žien (41 %). Takmer 23 % Slovákov nespláca svoje záväzky z dôvodu choroby a každý piaty dlžník (21 %) uvádza ako dôvod vysoké splátky niektorých úverov.

Problémy so splácaním dlhov majú najčastejšie ľudia bez maturity a nezamestnaní, prípadne zamestnanci v priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve a len minimálne ľudia pracujúci v štátnej správe, službách či armáde a bezpečnostných zložkách,“ dodáva Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Slováci sú voči dlžníkom s nesplatenými pohľadávkami zvyčajne veľmi zhovievaví. Najčastejšie (33 %, resp. 32 %) súhlasia s tým, že hlavným dôvodom neschopnosti splácať dlhy je strata zamestnania alebo dlhodobá choroba a že do problémov so splácaním sa môže dostať každý, že je však potrebné dobre plánovať financie a mať rezervu na neočakávané výdavky. Takmer 12 % Slovákov si však myslí, že títo ľudia sa vyhýbajú zodpovednosti za svoje dlhy a že ide o osoby s nedostatočnou finančnou gramotnosťou (7 %).

Zdroj foto: Freepik


O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb. Hlavnou prednosťou, ktorou sa spoločnosť KRUK vyznačuje, je partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splácaní dlhov. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.cz.kruk.eu.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.