Vytlačiť túto stránku

Chcete vedieť viac o rôznych druhoch zabezpečenia?

Napísal KČ 17. september 2021

EZS, CCTV, EPS, HSP, EVS a iné, to sú skratky, s ktorými sa určite stretnete ak sa budete z akéhokoľvek dôvodu zaujímať o zabezpečenie budov. Či už kvôli tomu, že vás pozvali na pohovor do firmy, ktorá sa zabezpečením zaoberá a vy budete chcieť zažiariť vedomosťami, alebo ak máte vlastnú firmu a potrebujete zabezpečiť jej nové priestory.

shutterstock_secure_acces

Aby nikto do objektu nevnikol potajomky

V oboch a mnohých ďalších prípadoch by ste mala tieto skratky ovládať. Ak tomu tak nie je, pre rýchlu orientáciu vám pomôže nasledujúcich pár riadkov. Začať môžeme EZS, čiže elektrickou zabezpečovacou signalizáciou, menej často označovanou aj ako elektronický zabezpečovací systém.

Úloha EZS je monitorovať objekt, zaznamenávať prípadné neoprávnené vniknutie a informovať o takomto vniknutí. Slúži na to ústredňa, na ktorú sú napojené detektory reagujúce na rôzne podnety podľa typu detektora. Ak detektor zaznamená narušenie, pošle informáciu ústredni, ktorá následne o narušení informuje buď pomocou sirén, prípadne aj pomocou SMS správy, ktorú pošle zodpovednej osobe.

Zlodej a ani požiar nemajú šancu

CCTV alebo PTV sú skratky pre kamerové systémy. K nim asi nemusíme veľa hovoriť. Kamery monitorujú všetko, čo sa v ich dosahu deje a záznam ukladajú pomocou záznamového zariadenia. Moderné kamerové systémy majú naviac rôzne inteligentné funkcie.

EPS a HSP spolu úzko súvisia. EPS je skratka pre elektrickú požiarnu signalizáciu. Funguje podobne ako EZS. Detektory reagujú na rôzne podnety a informácie posúvajú ústredni, ktorá v prípade, že detektory zaznamenajú požiar, signalizuje túto skutočnosť. A to buď pomocou sirén, alebo práve pomocou HSP, čiže hlasovej signalizácie požiaru.

Často sa ešte môžete stretnúť s EVS (elektronický vstupný systém), prípadne anglickým označením „access“, čo znamená prístup. Tie riešia autorizáciu vstupov osôb do objektu a v prípade firiem s elektronickým systémom dochádzky aj túto dochádzku.

Zdroj obrázka: Autor: NicoElNino / Shutterstock.com