Vytlačiť túto stránku

Platila Sociálnej poisťovni menej, než mala. Nechtiac sa dostala do dlhov

Napísal Slávka Habrmanová 11. september 2017

Mária ako samostatne zárobkovo činná vždy platila načas odvody Sociálnej poisťovni, nikdy nemeškala... Až po niekoľkých mesiacoch prišla na to, že neplatí správnu sumu. Nanešťastie uhrádzala menej, než bolo treba. 

kredit 1200x800

Nechtiac sa tak stala dlžníčkou Sociálnej poisťovne a ani o tom nevedela. Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnej správe a inkasu pohľadávok, upozorňuje, že v snahe predísť takým situáciám je dobré pravidelne sledovať zoznamy dlžníkov. 

Ten svoj vedie aj Sociálna poisťovňa, ide o verejný elektronický zoznam dlžníkov na jej webovej stránke. Nachádzajú sa tu právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni od 3,32 eur. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne. Ak zistíte, že vám vznikol dlh voči Sociálnej poisťovni, je vo vašom jeho záujme, aby ste to urýchlene riešili. Treba sa informovať o svojom dlhu, aby vám každým dňom omeškania nenarastala aj sankcia za oneskorené alebo v tomto prípade nesprávne uhrádzané, nižšie platby,“ odporúča odborník.

Pokračuje ďalej a upozorňuje na možnosť, že v čase, kým ešte nie je pohľadávka postúpená na vymáhanie, dá sa požiadať Sociálnu poisťovňu o dohodnutie splátkového kalendára. Musí byť však splnená podmienka, že splátkový kalendár nemôže byť rozvrhnutý na viac ako 18 mesiacov.

„Ak osoba nezaplatí dlžnú sumu v stanovenej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvolá a nepožiada o splátkový kalendár, jej záväzok môže skončiť až u exekútora. Ďalší postup voči dlžníkovi je už potom v jeho rukách,“ hovorí Michal Šoltes.

Pokiaľ by malo dôjsť k tomu najhoršiemu a síce exekúcii, exekútor požiada o súčinnosť aj samotnú Sociálnu poisťovňu, daňový úrad, políciu, obecný úrad. Týmto spôsobom zistí, akým majetkom dlžník disponuje a čo je možné v rámci uspokojenia pohľadávok zabaviť a speňažiť.