Freelancer je sám sebe pánom, ale sám zodpovedá aj za škody

Byť na voľnej nohe, nemať šéfa, sám si určovať pracovný čas, miesto odkiaľ pracujem, a dokonca aj výšku zárobku, to je realita práce freelancerov. Ako freelancer pracuje čoraz viac mladých, kreatívnych ľudí. Nie vždy si však uvedomujú riziká, ktorým sú vystavení

istockphoto_w_comp_sea

Zdroj: www.istockphoto.com

Takto fungujú napríklad dizajnéri, fotografi, grafici, tlmočníci, architekti, blogeri, špecialisti na IT alebo na online marketing.

Freelancer si zas sám určuje, koľko chce mať klientov, za akú odmenu, koľko času chce venovať práci a kde ju bude robiť. Zároveň však na svojich pleciach nesie aj riziká, ktoré sú spojené s duševným vlastníctvom, dátami a osobnými údajmi jeho klientov. Ak o ne príde - stratí, vymaže, boli mu ukradnuté - , vzniká vážny problém a škoda sa môže vyšplhať na tisícky eur.

V online priestore bezpečne

Väčšina freelancerov využíva pri svojej práci digitálne technológie.

Dáta a citlivé údaje o svojich klientoch a niekedy aj o ich zákazníkoch majú freelanceri zvyčajne v notebooku, v počítači, v mobile, na cloude. Teda v digitálnom priestore, kde sú ohrozené stúpajúcim množstvom kybernetických útokov.

100-percentná ochrana dát a údajov tretích strán neexistuje, ale keď sa dodržiavajú isté pravidlá, riziko sa dá minimalizovať a škody kryje aj poistenie.

istockphoto_w_comp_office522

Zdroj: www.istockphoto.com

Odborník na IT bezpečnosť Ondrej Macko z Touchit odporúča:
   - pravidelne aktualizovať softvér,

-   mať nainštalovaný spoľahlivý antivírusový program,

-   neotvárať podozrivé maily,

-   nesťahovať neznáme aplikácie, najmä ak sú zadarmo,

-   v prostredí internetu sa správať zodpovedne.

„Riziko je využívať na prácu bezplatnú verejnú wifi. V takom prípade totiž nikdy neviete, kde dáta, ktoré sú vo vašom zariadení, končia, respektíve, kto môže dátovú komunikáciu takzvane odpočúvať. Ak je pripojenie na internet sprostredkované pomocou mobilného operátora, máte istotu, že dáta sú chránené,“ vysvetľuje O. Macko.

Strata dát je pre freelancera veľkým rizikom

O dáta, ktoré patria niekomu inému, však môže freelancer prísť aj omylom, napríklad keď nechtiac vymaže klientove fotky, alebo stratí alebo mu je ukradnutý počítač s cudzími dátami. V týchto prípadoch je za škodu klienta zodpovedný freelancer.

Freelancerovi pomôže, ak má pre takéto prípady uzavretú poistnú zmluvu, z ktorej sa budú kryť klientove škody. „Áno, dá sa uzavrieť tzv. poistenie ochrany dát ako pripoistenie k všeobecnej zodpovednosti. Poistenie ochrany dát sa vzťahuje predovšetkým na zodpovednosť poisteného za majetkovú ujmu (škodu) a povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne tretej strane v dôsledku straty dát alebo osobných údajov tretích osôb,“ hovorí Tomáš Rehuš, špecialista na zodpovednostné poistenie z PREMIUM Insurance Company (IC).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.