Liečba rakoviny

V závislosti od veľkosti a polohy nádoru v prsníku, výsledkov laboratórnych testov vzoriek nádorových buniek a štádia ochorenia sa odlišuje liečba rakoviny prsníka.

Nádor prsníka pozitívny na receptor estrogénu
Za určitých okolností môžu estrogény v krvnom obehu podporovať rast niektorých druhov nádorových buniek. V tomto prípade hovoríme o nádoroch pozitívnych na hormonálny receptor. Okrem toho aj samotný nádor v prsníku môže tvoriť estrogény. Takto vzniká začarovaný kruh, v ktorom estrogény podporujú rast nádoru a rastúci nádor tvorí stále viac estrogénov.

Spôsoby liečby rakoviny prsníka
V závislosti od veľkosti a polohy nádoru v prsníku, výsledkov laboratórnych testov vzoriek nádorových buniek a štádia a rozsahu ochorenia môžeme liečbu rakoviny prsníka rozdeliť na:
- lokálnu
Úlohou lokálnej liečby je odstrániť, zničiť alebo prevziať kontrolu nad nádorovými bunkami v prsníku.
- chirurgický zákrok
Pomocou chirurgického zákroku sa pacientkám nádor z prsníka odstráni.
- rádioterapia
Rádioterapia pozostáva z veľkých dávok ožarovania, ktoré má usmrtiť nádorové bunky alebo aspoň zabrániť ich rastu a množeniu tak, aby sa čo najmenej poškodili zdravé bunky.
- systémovú
- hormonálna liečba
Keďže väčšina nádorov v prsníku je závislá od hormónov, ženám sa podávajú lieky, ktoré blokujú funkciu hormonálnych receptorov, čím sa preruší podpora rastu nádorových buniek. Táto liečba sa nazýva hormonálna.
- chemoterapia
Pod chemoterapiou rozumieme lieky určené na likvidáciu alebo spomalenie rastu rýchlo sa množiacich buniek. Lieky sa väčšinou podávajú v kombinácii.
Chemoterapia sa delí na predoperačnú (neoadjuvantnú), pooperačnú (adjuvantnú) a chemoterapiu ako hlavnú liečbu. Chemoterapia ako hlavná liečba sa indikuje vtedy, ak sa rakovina rozšírila mimo prsníka a lymfatických uzlín.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.