Veľká časť pacientov neužíva lieky na tlak

Vysoký krvný tlak ohrozuje každého druhého dospelého Slováka, ale takmer dve tretiny liečených hypertonikov na rady lekára „kašle“. Neliečený alebo nedostatočne liečený vysoký krvný tlak je pritom spojený so závažnými srdcovocievnymi komplikáciami, ktoré majú neraz fatálne následky.

hypertenzia_1_0322

Liečba je dostupnejšia

Za najväčšie problémy pri liečbe artériovej hypertenzie (vysokého tlaku) sa považuje jednak nevedomosť pacientov (1 z 2 ľudí s hypertenziou o tom netuší) a jednak nedostatočná adherencia, teda ochota spolupracovať na liečbe. Značná časť pacientov s diagnostikovanou hypertenziou predpísané lieky neužíva, a to je obrovská škoda, pretože na Slovensku máme dostupnú kvalitnú, bezpečnú a účinnú liečbu. Od začiatku tohto roka dokonca pre rozšírené skupiny pacientov bez doplácania v lekárni, keďže 1.1.2022 vstúpil do platnosti nový zákon o doplatkoch za lieky. Mnohí pacienti tak už v lekárni nemusia doplácať za niektoré originálne lieky zo skupiny antihypertenzív. Úprava limitu spoluúčasti pacienta na liečbe zvýšila dostupnosť niektorých originálnych liekov spomedzi tzv. fixných kombinácií. Tie obsahujú 2 alebo 3 liečivá v jednej tablete. Viac pacientov môže vďaka nim dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku krvi.

Menej je viac

Nízka miera spolupráce pacienta je hlavnou príčinou nedostatočnej kontroly krvného tlaku a súčasne je spájaná s vyšším rizikom kardiovaskulárnych príhod. S disciplínou pacientov veľmi úzko súvisí počet predpísaných tabletiek, ktoré musia denne užívať. Ukazuje sa, že čím viac liekov, tým nižšia je ochota ich užívať. Riešením je znižovanie počtu tabletiek, čo možno docieliť práve fixnými kombináciami. Jednoduchý a účinný liečebný režim, ktorý pacienta nezaťažuje natoľko, ako užívanie niekoľkých tabliet v rôznych denných časoch. Znížením množstva tabliet sa zlepší jeho disciplína v liečbe, čím sa zlepšuje kontrola tlaku krvi. Efektívna liečba má minimum nežiaducich účinkov, s 24-hodinovou kontrolou tlaku krvi (vrátane rizikových skorých ranných hodín).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.