Kalendárium VIII.

Mesiac august zaznamenal v priebehu storočí mnoho zaujímavých udalostí. Niektoré z nich vám pripomenie naše Kalendárium...

kalendarium1200x800

August je ôsmy mesiac roka gregoriánskeho kalendára. V pôvodnom rímskom kalendári (republikánskom) bol názov tohto mesiaca sextilis („šiesty“) a mal 29 dní. Pri reforme kalendára Gaiom Iuliom Caesarom roku 46 pred Kr. získal mesiac sextilis navyše jeden deň, takže mal spolu tridsať dní.

1529
Osmani obliehajú Viedeň.

1533
Francisco Pizzaro dobíja ríšu Inkov.

1534
Ignác z Loyoly zakladá jeziutský rád.

1543
Umiera astronóm Mikuláš Koperník.

1. augusta 1822
V Rusku boli zakázané všetky tajné združenia, vrátane slobodomurárskych spolkov.

7. augusta 1660
Cisár Leopold I. potvrdil zlatou bulou jezuitskú univerzitu v Košiciach (zriadenú tri roky predtým), na ktorej sa vyučovala teológia a filozofia.

2. augusta 1777
Panovníčka Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii pod názvom Ratio educationis; dokument v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti (dochádzky do ľudovej školy).

8. augusta 1786
Francúzski horolezci Jacques Balmat a Michel Paccard uskutočnili prvý výstup na horu Mont Blanc.

10. augusta 1847
Na valnom zhromaždení spolku Tatrín v Čachticiach sa bernolákovci prihlásili k štúrovskej slovenčine - bol to dôležitý predpoklad zjednotenia národného hnutia.

11. augusta 1804
Rímskonemecký cisár František II. vyhlásil v rakúskych dedičných krajinách cisárstvo a prijal titul dedičného cisára Rakúska.

12. augusta 1851
Isaac Merritt Singer si dal patentovať šijací stroj.

22. augusta 1864
Šestnásť európskych štátov uzatvorilo Ženevskú konvenciu - zabezpečovala nedotknuteľnosť vojenských lazaretov a ošetrujúceho personálu. Jej symbolom sa stal rovnoramenný červený kríž v bielom poli. V priebehu ďalších štyroch rokov sa stali signatármi konvencie všetky európske krajiny.

26. augusta 1789
Francúzske Národné zhromaždenie prijalo Deklaráciu ľudských a občianských práv, do ktorej sa premietli idey francúzskych osvietenských mysliteľov.

29. augusta 1526
Osmanský sultán Sulajmán II. porazil v bitke pri Moháči uhorského a českého kráľa Ľudovíta II. Porážka mala za následok okupáciu veľkej časti Uhorska na viac ako 150 rokov.

1. augusta 1944
Anna Franková urobila posledný zápis do svojho denníka.

29. augusta 1944
Keďže nemecké jednotky začali obsadzovať Slovensko, vojenské ústredie v Banskej Bystrici vyhlásilo povstanie. Po dvoch mesiacoch sa Nemcom podarilo zatlačiť povstalcov do hôr a obsadiť Banskú Bystricu.

29. augusta 1960
NDR vyhlásila obmedzenie dopravy medzi východnou a západnou časťou Berlína.

6. augusta 1984
Prince vydal svoj prielomový album Purple Rain.

29. augusta 1991
Najvyšší soviet ZSSR dočasne zakázal činnosť komunistickej strany na území celého štátu.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.