Múzeum mesta Bratislavy v roku 2022

„Rok 2022 prináša aj Múzeu mesta Bratislavy veľa noviniek, zmien a tiež záverečnú fázu projektov, na ktorých sme dlho pracovali. Naším cieľom do nasledujúceho obdobia je pokračovať v rozvoji Múzea mesta Bratislavy ako moderného múzea ..."

"... dobre fungujúceho vo všetkých oblastiach jeho práce, s kvalitnými službami, modernou komunikáciou, ale predovšetkým s programom pre verejnosť, ktorý prehlbuje spoznávanie aj poučenie (z dejín). Veríme, že návšteva múzea, či už expozície v niektorom z historických objektov, niektorej z tohtoročných výstav, alebo programov pre verejnosť, prinesie to, čo považujeme za dôležité – pozitívny, ale najmä kultivujúci zážitok,“ hovorí Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy.

mmb_0422

Zdroj foto: MMB - Stará radnica

Čo všetko MMB prichystalo pre návštevníkov na rok 2022 v rámci svojich deviatich lokalít?  

√ PREDLŽUJEME OTVÁRACIE HODINY

Od 1. 3. 2022 sme v Múzeu mesta Bratislavy predĺžili otváracie hodiny pre verejnosť. Stále expozície v Starej radnici a Apponyiho paláci sú od 1. 3. prístupné o jednu hodinu dlhšie, teda od 10.00 do 18.00 hod. Hrad Devín bude počas mesiacov júl a august otvorený od 10.00 až do 19.00. Antická Gerulata v Rusovciach, ktorá je od minulého roka zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, bude od mája do septembra otvorená až do 18.00 hod. Úpravou otváracích hodín chceme vyjsť v ústrety našim návštevníkom a umožniť im návštevu našich expozícií s ohľadom na dynamiku pracovného týždňa alebo roka. Aj preto budú počas letnej sezóny naše exteriérové expozície – hrad Devín a Gerulata v Rusovciach – otvorené dlhšie ako v minulých rokoch.

√ UVÁDZAME NOVÉ TYPY VSTUPENIEK

Našu doterajšiu ponuku rozširujeme o špeciálne typy vstupeniek:

MMB 365 – celoročná vstupenka určená najmä pre domáce publikum a pre všetkých, ktorí milujú kultúru, históriu a potulky po Bratislave. Platí celých 12 mesiacov neobmedzene na vstup do všetkých expozícií MMB. Dostupná je v dvoch verziách – pre jednu alebo dve osoby za 24 alebo 36 eur.

MMB 48 a MMB 24 – špeciálne typy vstupeniek určené najmä pre návštevníkov, ktorí do Bratislavy prichádzajú na výlet. Zvýhodnené vstupné sa týka všetkých expozícií MMB na území bratislavského Starého Mesta (MMB 24) alebo všetkých expozícií MMB vrátane hradu Devín a Antickej Gerulaty v Rusovciach (MMB 48). Vstupenka platí vždy plných 24/48 hodín a predáva sa za 12/14 eur.

 √ MÁME NOVÚ DOMÉNU

Nájdete nás na novej, ľahko zapamätateľnej doméne www.mmb.sk. Doména reflektuje skratku múzea, ktorú používame v externej aj internej komunikácii.

√ OTVÁRAME AŽ 10 EXPOZÍCIÍ MÚZEA MESTA BRATISLAVY

V sezóne 2022 otvára Múzeum mesta Bratislavy (MMB) všetky svoje stále expozície (okrem Michalskej veže, ktorá je v rekonštrukcii). Obľúbené expozície v Starej radnici a Apponyiho paláci, Pamätný dom J. N. Hummela a hrad Devín sú otvorené celoročne. Už od 1. 3. je verejnosti opäť sprístupnené Múzeum hodín — dom U dobrého pastiera, Múzeum farmácie — lekáreň U Červeného raka a Múzeum A. Fleischmanna. Antická Gerulata, ktorá bola minulý rok zaradená na zoznam UNESCO, otvorí verejnosti svoje brány s úplne novou stálou expozíciou 1. 4. 2022. Po niekoľkoročnej prestávke otvoríme aj Múzeum Janka Jesenského. Aj napriek nie ideálnemu technickému stavu sme sa rozhodli tento výnimočný objekt sprístupniť návštevníkom a návštevníčkam počas celých letných prázdnin s vyhradenými otváracími hodinami. Na prehliadku Michalskej veže si návštevníci počkajú do prvej polovice roka 2023, kedy je plánované ukončenie jej rekonštrukcie. Kompletnú zmenu otváracích hodín nájdete v priloženom PDF.

√ NOVÉ VÝSTAVNÉ PROJEKTY A PODUJATIA

Hlavné výstavné projekty, ktoré v sezóne 2022 v Múzeu mesta Bratislavy pripravujeme, sú Ľudia a mesto – Dejiny Bratislavy, Koch a JurkovičErbové privilégium Žigmunda Luxemburského. Výstavnú sezónu doplnia konferencie Živena a Ovídius Faust, ale aj ďalšie formáty sprievodných podujatí, ako napríklad lektorské a kurátorské výklady, prednášky, moderované diskusie či workshopy.

Stručný prehľad najdôležitejších výstav 2022 nájdete nižšie.

Anotácie ku kľúčovým výstavám a podujatiam MMB 2022 nájdete ako PDF prílohu emailu.

Pravidelný prehľad podujatí môžete dostávať aj formou newslettra, na odber ktorého sa môžete prihlásiť TU (scrollnite na koniec homepage).

1)     Výstava Ľudia a mesto – Dejiny Bratislavy / 16. 9. 2022 – január 2023

Základnou otázkou najdôležitejšej výstavy MMB roku 2022, ktorú pripravuje kurátorka Elena Kurincová, PhDr., je: aká bola Bratislava za uplynulých sedem storočí? Ako komunikovať súčasníkovi charakteristický obraz mesta a jeho obyvateľov od prvého mestského privilégia z roku 1291 až po začiatok 21. storočia? Zameriame sa na predstavenie základnej entity mesta, ktorú tvorí geografia priestoru, právne postavenie, architektonicko-urbanistická štruktúra mesta a život obyvateľov. Hlavným prínosom výstavy sú vstupy do podôb každodenného života obyvateľov mesta, teda poznanie ich spôsobu života v oblasti vzdelania, profesie, kultúrnosti a životného štýlu.  

2)     Výstava Koch a Jurkovič / 20. 10. 2022 – 29. 1. 2023

Výstava je založená na širokom spektre spoločenskej a profesijnej angažovanosti a taktiež na citovom a myšlienkovom živote Karla Kocha. Snahou predovšetkým je, aby diváci porozumeli spolupráci a umeleckému prejavu ako živému svedectvu, schopnému nás bezprostredne oslovovať bez ohľadu na časový odstup alebo kultúrne, sociálne či etnické odlišnosti. Výstava si kladie za cieľ podnietiť divákovu aktivitu a záujem nielen o verejný priestor, pokiaľ ide o interpretáciu a postoj k historickému odkazu v kontexte nedávnej minulosti/súčasnosti. Pripravujeme v spolupráci s českou Vysokou školou umeleckopriemyslovou v Prahe (UMPRUM).

3)     Výstava Erbové privilégium Žigmunda Luxemburského / 19. 4. 2022 – 3. 5. 2022

Erbové privilégium udelené Bratislave v roku 1436 Žigmundom Luxemburským bolo významnou výsadnou listinou, ktorou bol Bratislave udelený erb. Vyhotovená bola až v dvoch origináloch s výnimočným výtvarným stvárnením. V tomto heraldickom znamení je symbolicky znázornené mesto ako opevnenie s tromi vežami a bránou, ktoré Bratislava využíva kontinuálne od 13. storočia až dodnes. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Archívom mesta Bratislavy.

4)     Výstavný projekt Z depozitára / od 15. 2. 2022 v dvojmesačných intervaloch

Zbierkový fond Múzea mesta Bratislavy tvorí takmer 140-tisíc predmetov a práve na jeho rôznorodosť, šírku a špecifiká chce poukázať aj výstavný projekt Z depozitára. Z nádvoria Starej radnice, za jednou zo sklených tabúľ budovy, bude v dvojmesačnom intervale viditeľný vybraný zbierkový predmet. Na tomto mieste sa budú návštevníci a návštevníčky pravidelne stretávať s málo známymi objektmi či dielami, ktoré pre nich vybrali naše kurátorky a kurátori. 

√ NOVÁ EXPOZÍCIA V ANTICKEJ GERULATE

Expozícia Gerulata na hraniciach Rímskej ríše, ktorú pripravila archeologička MMB Jaroslava Schmidtová, prevedie návštevníkov vývojom tábora v priebehu prvých štyroch storočí, keď v dnešnej mestskej časti Bratislava-Rusovce existoval rímsky vojenský kastel Gerulata. Ten bol súčasťou opevnenia hranice Rímskej ríše, tzv. Limes romanus, a 30. 7. 2021 bol zapísaný do prestížneho Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO spoločne s pamiatkami v Nemecku a Rakúsku ako Hranice rímskej ríše – Dunajský limes. Nová expozícia, ktorej uvedením Gerulata otvára sezónu 2022, sa snaží priblížiť pracovný deň vojakov v tábore, ako aj život, sociálne zloženie a činnosť obyvateľov civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia s villami a rustikálnymi sídliskami. Nechýba dom s hypokaustom (podlahovým vykurovaním), ktorý predstavuje výnimočnú technickú pamiatku doby rímskej. Život v tábore z rôznych stránok, zvyky, náboženstvo, módu obyvateľov a obyvateliek spoznáte prostredníctvom artefaktov nájdených na siedmich rímskych pohrebiskách, nálezov materiálnej kultúry a cez vyše 40 pôvodných epigrafických pamiatok.

Oslava zápisu Antickej Gerulaty do Zoznamu svetového a prírodného dedičstva UNESCO pre VIP hostí i širokú verejnosť je naplánovaná po otvorení sezóny 2022. Budeme o nej ešte bližšie informovať.

√ NOVÁ NÁVŠTEVNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA NA HRADE DEVÍN

Od leta minulého roka MMB spoločne s obcou Marchegg spolupracuje na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice v rámci cezhraničného projektu s názvom Kultúrne mosty cez rieku Morava alebo skrátene Culture Across. Súčasťou projektu je obnova a renovácia historických budov a objektov v areáli národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín a zámku Marchegg. V súčasnosti v areáli hradu Devín chýba ucelený informačný a navigačný systém (INS), prvoradým zámerom projektu je jeho dobudovanie a modernizácia. Nový INS je navrhnutý tak, aby odrážal potreby modernej prezentácie kultúrnych pamiatok a zároveň zohľadňoval princípy inklúzie a prístupnosti pre čo najširšie návštevnícke spektrum vrátane menšinových návštevníckych skupín. Dôležitým prvkom je jeho trojjazyčnosť, informácie o jednotlivých objektoch budú okrem slovenčiny aj v angličtine a nemčine. Výsledkom spolupráce s architektmi bude aj ďalší rozvoj návštevníckej infraštruktúry, predovšetkým dobudovanie drobných odpočinkových zón a zlepšenie vstupného priestoru do areálu hradu. Všetky nové prvky v areáli hradu budú rešpektovať historický i prírodný význam lokality, zásady pamiatkovej a prírodnej ochrany a charakteru miesta bude zodpovedať aj voľba materiálov. Okrem dobudovania INS projekt zahŕňa taktiež rekonštrukciu prestrešenia tzv. Cella memoriae, významnej ranokresťanskej pamiatky a jedného z najvýznamnejších rímskych nálezov na Devíne, ktorá je pre návštevníkov dlhodobo neprístupná z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu krycej stavby. Z prostriedkov projektu budú realizované aj sanačné práce na rôznych objektoch a odkrytých architektúrach v celom areáli a pokračujúci archeologický výskum pri východnej (vstupnej) bráne hradu. Súčasťou projektu je aj inštitucionálna spolupráca, výmena odborných poznatkov v oblasti kultúry a rozvoj spolupráce základných škôl. V podmienkach múzea ide o unikátnu pilotnú spoluprácu medzi základnými školami v Devínskej Novej Vsi a Marcheggu zameranú na nové prístupy k spoznávaniu a prezentovaniu historického a prírodného bohatstva školákmi. Cezhraničný projekt je podporený z programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Po jeho úspešnom ukončení očakávame zvýšenie návštevníckeho potenciálu a atraktivity celého pohraničného regiónu v srdci strednej Európy (Marchfeld – Záhorie – Bratislava).

√ VÝVOJ REKONŠTRUKCIE MICHALSKEJ VEŽE

Rekonštrukčné práce na Michalskej veži prebiehajú do miery, ktorú umožňuje vykonaný a priebežne stále realizovaný dodatočný pamiatkový výskum.

Začali sa jednoduché búracie práce, aktuálne sa ukončuje terénna časť výskumov, ktorých výsledky budú zapracované do projektovej dokumentácie obnovy. V najbližšom období sú naplánované práce, ako napríklad repasácia zábradlia ochodze, repasácia jedného zo zvonov, takmer hotová je kópia nevratne poškodeného druhého zvona. Bude sa realizovať výskum možných spôsobov patinovania medenej strešnej krytiny tak, aby sme sa čo najviac priblížili pôvodnej oxidácii krytiny a sochy archanjela Michala. Pokračuje aj reštaurovanie sochy archanjela Michala a príprava nového obsahu časovej schránky. V súčasnosti stále prebieha diskusia o predmetoch vhodných pre naplnenie časovej schránky pre ďalšie generácie.

√ NOVÉ DEPOZITÁRE

Ďalšou dlho očakávanou novinkou sú nové depozitáre. Jednou z najdôležitejších udalostí Múzea mesta Bratislavy v roku 2022 je dokončenie a prevzatie depozitára na Vajnorskej ulici. Vzhľadom na dlhodobo nevyhovujúce podmienky na uloženie zbierkových predmetov v súčasných depozitároch Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy boli na dlhodobé uloženie zbierkových predmetov vybrané bývalé výrobné haly kovospracujúceho podniku v správe firmy KSP, s. r. o., aktuálne už BSSM, s. r. o. (Bratislavská spoločnosť pre správu majetku). Priestory nových depozitárov prešli komplexnou rekonštrukciou, aby spĺňali požadované bezpečnostné a termostatické vlastnosti, a sú navrhnuté tak, aby spĺňali najprísnejšie normy regulovania a merania klimatických podmienok prostredia, ktoré sú zásadné pre uchovávanie predmetov kultúrnej povahy z hľadiska preventívnej konzervácie. Depozitáre budú vybavené vhodným úložným systémom – mobiliárom určeným špeciálne pre uchovávanie zbierok –, ktorý je navrhnutý tak, aby maximalizoval úložné plochy v priestore. Prevzatie areálu, nachádzajúceho sa na Vajnorskej ulici v Bratislave, očakávame k 1. 7. 2022.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.