O pár dní tu máme Advent

Obdobie Adventu je obdobím očakávania, striedmosti a dobrých skutkov... Prvou adventnou nedeľou sa začína nový cirkevný rok. 

advent 1200x800

Adventom (advent - latinský pojem označujúci príchod, očakávanie) nazývame prípravné obdobie na vianočné sviatky. Trvá štyri týždne (keďže história ľudstva sa pred narodením Pána Ježiša odhadovala na 4.000 rokov, cirkevní otcovia rozhodli, že každoročná príprava na narodenie Mesiáša bude trvať 4 týždne). Prvá Adventná nedeľa môže byť od 27. novembra, najneskôr 3. decembra. V čase Adventu (Advent býva označovaný aj ako malý pôst) platí zákaz organizovať zábavy, svadby a hlučné veselia; je to čas pokánia, sebaobmedzovania a horlivej zbožnosti. Každý deň Adventu sú slávené ranné sväté omše ("roráty" - podľa prvého slova verša svätej omše) ku cti Bohorodičky Panny Márie.

K Adventu patrí tzv. skutkovník (môže mať rôznu podobu). Je to určitý doklad (denný záznam) o dobrých skutkoch vykonaných z lásky k Ježišovi.
Symbolom adventného obdobia je adventný veniec, ktorý k nám prišiel z nemeckých krajín - kruh predstavuje rodinu, v ktorej vládne súdržnosť a štyri sviece predstavujú symbol svetla Kristovho evanjelia (zapaľujú sa postupne, ako prichádzajú adventné nedele). Veniec môže byť umiestnený na stole alebo môže visieť na stene či na dverách.

Niektoré z adventných dní sa spájajú so svätými, ktorí svojim životom ukázali, že sa oplatí očakávať, prijať a nasledovať Pána Ježiša. Súčasťou ľudovej kultúry sa stali a dodnes pretrvávajú: sviatok sv. Mikuláša (6.12.) - sv. Mikuláš bol vzorom dobroty a štedrosti, podľa jeho vzoru sa tajne obdarúvajú tí najbližší (postave Mikuláša je blízky "vianočný muž" či Santa Claus, Wiehnachtsmann, Ded Moroz..., ktorý rozdáva deťom darčeky až do Vianoc); a sviatok sv. Lucie (13.12.) - sv. Lucia je symbolom svetla viery v tme pohanstva, a tak v najkratší deň roka, jednom zo "stridžích" dní chodia Lucie od domu k domu a vymetaním z nich vyháňajú zlo - ako káže starý obyčaj.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.