Pedofília

Je pedofília choroba, zvrhlosť alebo zábava? Odpoveď je zatiaľ neznáma. Výzkumu pedofílie sa venuje primálo pozornosti a prostriedkov...

>> Móda >> Aktuálne >> Pedofília

Hoci sa pedofília vo väčšine štátov prísne trestá a u väčšiny ľudí vyvoláva, "tak ako sa patrí", primerané rozhorčenie a odsúdenie, nestojí v centre spoločenskej pozornosti a na jej výskum sa venuje príliš málo prostriedkov. Škandály s pedofilnými jedincami najrozmanitejšieho sociálneho a profesionálneho zaradenia, vrátane kňazov a biskupov, sa však množia ako huby po daždi...

Kto sú prevažne pedofili?
Aj v prípade pedofílie platí známe príslovie: "príležitosť robí zlodeja"; a tak sa najväčší počet zaregistrovaných pedofilov (50 percent!) nachádza medzi rodičmi detí a ich blízkymi príbuznými (18 percent); potom nasledujú opatrovatelia, ošetrovatelia a pedagogickí pracovníci. Mimo vlastný domov sa teda deti dostávajú do kontaktu s pedofilmi najčastejšie v nemocniciach, detských domovoch, detských táboroch, škole a záujmových krúžkoch. Až celkom nakoniec prichádzajú na rad náhodné kontakty.

Je pedofília choroba?
Pedofília, t.j. výrazná alebo výhradná sexuálna orientácia na malé deti či dospievajúcu mládež, bola zaradená do zoznamu psychických chorôb (predpokladá sa, že postihuje 4 percentá svetovej populácie).
Deti však bývajú sexuálne zneužité aj osobami, ktoré podľa stanovených kritérií netrpia chorobou a sexuálny kontakt s deťmi vyhľadávajú preto, že si z rôznych príčin nedokážu vytvoriť vzťah s dospelými ľuďmi, alebo sú presýtení dostupnými podnetmi a nedokážu sa sexuálne vzrušiť inak, než prostredníctvom neobvyklých vzťahov a praktík.
Zároveň platí, že nie každý človek, u ktorého bola pedofília diagnostikovaná, musí svoje predstavy a túžby realizovať aj v praxi. Dokonca sa zistilo, že ľudia, ktorí majú pedofilné sklony, ale dokážu svoje sexuálne správanie ovládať, bývajú skvelými, u detí mimoriadne obľúbenými pedagógmi... (čo, samozrejme, neznamená, že zvlášť obľúbený pedagóg musí byť potenciálny pedofil!).

Pôvod pedofílie...
Na otázku prečo, za akých okolností (vonkajších či vnútorných) pedofília vzniká, zatiaľ neexistuje odpoveď.
Za rizikové faktory sa považujú chromozómové abnormality, psychologické problémy v období dospievania, stres a mnoho ďalších skutočností. Zistilo sa napríklad, že mozog pedofilov reaguje na zmenu hladiny hormónov v organizme inak, ako mozog ostatných ľudí. Skúma sa tiež význam faktu, že asi tretina v detstve sexuálne zneužitých jedincov začala v dospelom veku rovnako zneužívať deti...
Liečba pedofílie zatiaľ ponúka iba čiastočné úspechy: zvyčajne má doživotný charakter a liečený pedofil podlieha recidívam.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.