Smart zariadenia ovplyvňujú finančnú gramotnosť v školách

Deťom na prvom stupni základnej školy je ešte zbytočné vysvetľovať význam investovania, no hodnotu peňazí by už spoznávať mali. Pokiaľ ide o stredné školy, ako poukazujú odborníci, vidieť už veľmi pomalý posun pri vzdelávaní aj smerom k praktickému vnímaniu.

shutterstock_study_jazyk

Stále je tam však jedno ALE...

Cieľom každej školy by malo byť hlavne to, aby absolvent dokázal nadobudnuté poznatky vedieť využiť v dnešných podmienkach a pracovať s nimi priamo v praxi na trhu práce, prípadne pri vlastnej podnikateľskej činnosti. Napríklad zahraničné školy s ekonomickým zameraním majú nastavené semestrálne alebo ročníkové práce, kde študenti počas celého obdobia sledujú, analyzujú a budujú svoj vlastný projekt, ktorým môže byť napríklad investovanie, či vlastný podnikateľský plán,“ zdôrazňuje Marek Sokol, garant pre sektor úverov UNIVERSAL maklérsky dom. Tá patrí k najväčším maklérskym spoločnostiam pôsobiacim na slovenskom trhu. Takéto projekty podľa neho dokážu študenta následne pripraviť na reálne prostredie, do ktorého vstúpi po absolvovaní školy.

Rodičovská kontrola

Názory, kedy začať školákov učiť hospodáriť s peniazmi, sa rôznia.  „Určite odporúčam, aby sa  už rodičia pri odovzdávaní vreckového pokúsili deťom odovzdať aj samotný význam peňazí, aby si ich s pribúdajúcim vekom čoraz viac začali vážiť,“ konštatuje Marek Sokol. Nastavenie vreckového by však podľa neho malo byť otázkou tak výchovy, ako aj finančnej situácie, ktorú má každá domácnosť nastavenú individuálne, resp. podľa vlastných možností. Doba sa pritom intenzívne mení a dnes už aj deti na základnej škole majú svoje vlastné smartfóny, či smarthodinky, ktoré disponujú možnosťou platby. S týmto je spojené aj riziko ich zneužitia. „Ak chceme deťom ponechať čo najmenej hotovostných peňazí, aby ich náhodou nestratili, prípadne aby im ich niekto neukradol, odporúčam na danom bankovom účte ponechať len menšiu čiastku finančných prostriedkov, prípadne nastaviť maximálne denné limity,“ radí Marek Sokol. Rodič totiž má možnosť aj na diaľku zablokovať bankový účet prakticky okamžite. „Dokáže tak zabrániť prípadným väčším stratám,“ dodáva.

Práve rodičovská kontrola umožňuje aj základný prehľad nad finančnými aktivitami svojich detí, čo môže byť vo veľa prípadoch prospešné. 

Čo priniesli smart zariadenia

Kým v prípade žiakov je ešte namieste rodičovská kontrola, študenti stredných škôl si už často sami privyrábajú, okrem toho sú atakovaní atraktívnymi produktami bánk, okrem jednoduchej manipulácii s peniazmi cez smart zariadenia sú to aj ponuky študentských účtov s istou čiastkou peňazí. Podľa odborníka práve smart zariadenia dopomáhajú popri vzdelávaní k vyššej finančnej gramotnosti v porovnaní s minulosťou, keďže mladá generácia smart zariadenia ovláda bez problémov. „To, že už sa napríklad na danom bankovom účte nachádzajú nejaké vstupné finančné prostriedky, je prevažne konkurenčnou výhodou oproti ostatným produktom. Tu je však dôležitejšie, aby sa pri takýchto produktoch mladí dokázali sami vedieť orientovať, naberali tak skúsenosti zo sveta financií, a v lepšom prípade aby si začali uvedomovať zmysel a dôležitosť odkladania si už vlastných peňazí, aj keď len v malom objeme,“ upozorňuje Marek Sokol.

Treba myslieť na sporenie 

Aj preto je zvyšovanie finančnej gramotnosti veľmi dôležité počas štúdia na strednej škole, kedy študenti začínajú tiež uvažovať nad svojimi ďalšími životnými krokmi, a teda či budú pokračovať v štúdiu, alebo sa rozhodnú po skončení strednej školy uplatniť na trhu práce. „Toto obdobie je vhodné na odovzdávanie informácií, ktoré podporujú finančnú gramotnosť, a to napríklad prostredníctvom rôznych externých prednášok z finančných inštitúcií, či napríklad aj maklérskych spoločností,“ podotýka odborník UNIVERSAL maklérsky dom.

Zároveň tento vek považuje za ideálny aj z pohľadu sporenia si vlastných peňazí. „Nie je v tomto prípade dôležité, akú veľkú sumu a na čo bude sporiť, ide skôr o návyk, ktorý potom v ďalších rokoch dokáže výrazne dopomôcť k finančnej disciplíne,“ dodáva Marek Sokol.

Zdroj foto: Shutterstock

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.