Vytlačiť túto stránku

Čo všetko ovplyvňuje cenu PZP a ako (ne)funguje systém bonus a malus

Napísal FinGo.sk 03. jún 2021

Ročné PZP za to isté auto môže stáť Bratislavčana aj o 70 eur viac ako šoféra z Kežmarku či z Veľkých Kapušian. Paradoxne, rozdiely v poistnom medzi škodovými a neškodovými klientmi môžu byť len na úrovni pár eur.

Systém bonus a malus na Slovensku stále nefunguje úplne správne,” vysvetľuje riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefan Fajnor. Šoférom radí, aby prehodnotili aj svoje staršie zmluvy PZP, ktoré už môžu byť pre nich nevýhodné. Ceny PZP na Slovensku v posledných rokoch rastú. Každá poisťovňa si pritom tvorí vlastné cenníky a veľké rozdiely v poistnom vznikajú nielen medzi rôznymi modelmi motorových vozidiel, ale aj medzi lokalitami, kde majú držitelia vozidiel trvalé bydlisko. „Pri výpočte výšky poistného zohľadňujú poisťovne viacero parametrov a k týmto parametrom priraďujú rôzne sadzby a koeficienty zliav. Každá poisťovňa má vlastný kľúč na segmentáciu klientov. Niektoré stanovujú vyššie ceny pre rizikovejšie modely vozidiel, iné pre rizikovejšie lokality alebo pre klientov s vyššou škodovosťou,” vysvetľuje riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefan Fajnor. 

fingosk_pzp

Napríklad za typické rodinné auto Volkswagen Passat 1,5 TSI môže zaplatiť klient z Bratislavy ročné PZP 119 eur, ale vodič z menšieho okresného mesta Kežmarok len 103 eur a šofér z Veľkých Kapušian 90 eur. Pri drahšom BMW X5 XDRIVE 30D sa rozdiel v cene poistného vyšplhá takmer na 70 eur.

Podľa odborníka väčšina poisťovní v posledných rokoch začala podrobnejšie segmentovať klientov na škodových, rizikových, menej rizikových a neškodových. “V poisťovniach vznikajú aj väčšie rozdiely vo výške poistného pre jednotlivé skupiny klientov a taktiež môžeme pozorovať postupné zvyšovanie cien PZP. Aj preto je najlepšie poradiť sa pri výbere poistenia s odborníkom, ktorý vie klientovi nezávisle porovnať, v ktorej poisťovni môže získať výhodnejšie podmienky,” zdôrazňuje Fajnor.

Cenu PZP ovplyvňuje aj vek držiteľa vozidla a keďže mladší neskúsení šoféri sú pre poisťovne rizikovejší, majú aj drahšie poistky. Naopak, nižšie poistné kedysi platili ženy, ktoré podľa štatistík spôsobovali menej nehôd. Európsky súdny dvor však pred 8 rokmi kvôli diskriminácii nariadil, že ženy a muži majú platiť rovnako.  

Bonus a malus na Slovensku stále pokrivkáva

Väčšie rozdiely v cenách by však mali byť medzi škodovými a neškodovými klientmi, keďže poisťovne musia zo zákona uplatňovať tzv. systém bonus a malus. Ako však ukazuje príklad porovnania cien PZP, neškodového klienta stojí ročné poistné len o pár eur menej. Napríklad za Škodu Fabiu 1,0 MPI zaplatí neškodový vodič z Kežmarku len o 7 eur menej ako klient, ktorý za 3 roky spôsobil 2 nehody. 

„Bonus a malus znamená, že poisťovne majú pri určovaní poistného zohľadňovať predchádzajúci škodový priebeh, a to zľavou pre neškodových klientov alebo prirážkou, ak klient spôsobil nehodu. Medzi poisťovňami je však stále veľký nesúlad v aplikácii vstupných bonusov aj malusov po škodovej udalosti,” hovorí odborník. 

Ďalším problémom podľa neho je, že za škodového sa berie držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze, čo nemusí byť vždy rovnaká osoba ako vodič vozidla, ktorý spôsobil škodovú udalosť. „Takže poisťovne uplatňujú systém bonus a malus, ale zároveň môžu zmeniť aj sadzby, podľa ktorých počítajú výšku poistného pre nových alebo existujúcich klientov. V praxi to môže znamenať, že aj keď ste nespôsobili žiadnu nehodu, tak poistné na nasledujúce obdobie môžete mať vyššie ako v predchádzajúcom roku, lebo poisťovňa zdvihla sadzby. Taktiež sa môže stať, že aj keď klient spôsobil nehodu, tak mu poisťovňa výšku poistného nezmení alebo sa v konkurenčnej poisťovni dokáže poistiť lacnejšie,” dodal Štefan Fajnor z FinGO.sk.  

Slováci si roky platia staré a nevýhodné PZP-čka

Odborník upozorňuje aj na to, že množstvo Slovákov každý rok opakuje tú istú chybu, a síce, že automaticky zaplatia šek od svojej poisťovne bez toho, aby sa zaujímali o výhodnosť svojho PZP-čka. Pritom poisťovne ceny aj podmienky poistenia priebežne upravujú, preto by ten istý klient mohol pokojne získať v inej poisťovni aj o 50 či 100 € lacnejšie PZP alebo atraktívnejšie krytie.

Poisťovne sadzobníky poistného upravujú najčastejšie smerom nahor, takže PZP sa klientom rokmi zvyšuje. Kvôli segmentácii klientov sú rozdiely medzi poisťovňami veľmi veľké a rozdiel vo výške ročného poistného pre rovnakého klienta môže byť 100 eur ročne, ale aj viac. Ale cena nie je jediným rozhodujúcim faktorom, ďalšie rozdiely sú v poistnom krytí, v pripoisteniach či asistenčných službách. Preto odporúčam každému klientovi s PZP, aby si nechal porovnať aktuálne ponuky poistenia naprieč celým poistným trhom. Ľudia môžu využiť aj praktické online porovnávače, pri ktorých im odborník na telefóne pomôže s vyplnením a uzavretím zmluvy,” radí Fajnor.

Ako často sa dá zmeniť PZP a ako vypovedať zmluvu

Zmluvu PZP môže klient vypovedať 1-krát ročne a výpoveď musí poisťovni doručiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Preto si termín výročia zmluvy treba dobre ustriehnuť. 

„V súčasnosti už existujú bezplatné aplikácie na stráženie PZP, ktoré klientov vopred upozornia na blížiace sa výročie zmluvy. Vypovedanie PZP si vedia klienti v mnohých poisťovniach vybaviť aj online, ale stále sú aj poisťovne, ktoré žiadajú o doručenie papierovej výpovede. Nové PZP sa dá v každej poisťovni uzavrieť online, pričom dnes je už viac ako 95% poistení uzatváraných cez online kalkulačky sprostredkovateľov alebo stránky poisťovní,” dodáva Štefan Fajnor zo spoločnosti FinGO.sk.

Výhodou uzatvorenia PZP cez makléra a jeho porovnávač je aj to, že finančný sprostredkovateľ klientovi pomôže pri riešení poistných udalostí a k zmluve mu poskytne aj servis. Klientovi môže postrážiť aj jeho výročie zmluvy, takže o rok nebude ukrátený o novšie pripoistenia alebo iné benefity, ktoré môže na PZP získať. 

Čo všetko ovplyvňuje cenu PZP

Faktorov, ktoré vstupujú do výpočtu ceny poistného PZP je veľa a v poisťovniach majú rôznu váhu. Nižšie uvádzame základné parametre, ktoré zohrávajú hlavnú rolu.   

Údaje o vozidle

  • druh vozidla, teda či ide o vozidlo osobné, nákladné do 3,5 tony, motocykel, nákladné nad 3,5 tony, pracovný stroj s EČV, pracovný stroj bez EČV, autobus a podobne
  • vek vozidla, značka, model, výkon, objem motora, druh paliva, maximálna prípustná hmotnosť, počet miest na sedenie
  • využitie vozidla (bežné využitie, autoškola, taxi, vozidlo s právom prednostnej jazdy atď.)
  • či je vozidlo kupované štandardne alebo na leasing
  • prípadná bezpečnostná výbava (systém núdzového brzdenia, parkovacie senzory)

Údaje o držiteľovi vozidla, ktorý je zapísaný v technickom preukaze

či ide o fyzickú osobu alebo o podnikateľa

vek fyzickej osoby

adresa trvalého bydliska alebo sídlo firmy

historická škodovosť držiteľa vozidla

Možné zľavy

pre držiteľov vozidla s preukazom ŤZP alebo dôchodcov nad 65 rokov

pre klientov, ktorí majú dieťa vo veku do 15 rokov

pre klientov, ktorí súhlasia s elektronickou formou komunikácie s poisťovňou

pre klientov s ďalšou existujúcou zmluvou poistenia

klient môže získať aj rôzne iné zľavy v závislosti od konkrétnej poisťovne